Vaikuttavuus näkyy viivan alla

Tehtävämme on tuottaa tulosta asiakkaalle. Palveluratkaisumme vaikuttavuus muodostuu pitkäjänteisen kumppanuuden, yrityksesi muutoksen hallintaa tukevien räätälöityjen konsultointi-, valmennus- ja koulutusratkaisujen, kattavan tuotevalikoiman ja kilpailukykyisen hinnoittelun avulla. Kustannustehokas kokonaisratkaisu tuottaa aina tavoitteiden mukaista ja liiketoimintaa hyödyntävää tulosta.

Muutoksen hallinta

Toimintaympäristössä ja asiakastarpeissa tapahtuva muutos asettaa paineita organisaation kaikilla osa-alueilla: johtamisessa ja esimiestyössä, prosessien ja toimintamallien kehittämisessä sekä tietojärjestelmäratkaisuissa. Nämä edellyttävät osaltaan uuden osaamisen kehittämistä ja usein koko yrityskulttuurin muutosta.

Kokonaisvaltainen palveluratkaisumme tukee yrityksen muutoksen hallintaa ja varmistaa kilpailukyvyn edellyttämän oikeanlaisen osaamisen. Lähdemme liikkeelle kartoittamalla liiketoimintastrategiasta lähtevät muutostavoitteet ja päämäärät. Huomioimme yrityksesi toimintamallit, tuotteet, palvelut. Asetamme kehitystyölle yhdessä tavoitteet ja konkreettiset mittarit. Raportoimme tuloksista ja arvioimme vaikuttavuutta sovittujen mittareiden avulla.

Muutoksen aikaansaaminen edellyttää pitkäjänteistä yhteistyötä ja kokonaisvaltaista lähestymistä. Tällöin on olennaista kiinnittää huomiota niin tekemiseen, osaamiseen kuin viestintäänkin.

Viestintäpalvelut

Viestinnällä on kriittinen osuus muutosprosessin onnistumisessa. Systemaattinen ja aktiivinen kommunikointi edesauttaa henkilöstöä sisäistämään muutoksen tarpeet, perusteet ja konkreettiset tavoitteet. Yhdenmukaisesti, saman sisältöisesti ja suunnitelmallisesti toteutettu viestintä auttaa kirkastamaan uuden toimintamallin keskeiset muutoskohteet ja sitouttamaan henkilökunnan toimimaan tavoitteiden mukaisesti.

Osaamisen kehittäminen

Kokonaisvaltainen ja ennakoiva sekä liiketoimintalähtöinen osaamisen kehittäminen takaa sen, että yrityksellä on sekä nykyisessä toiminnassaan että eri muutostilanteissa aina oikeanlaista osaamista oikeassa paikassa. Toteutamme valmennukset, tutkinnot ja seminaarit vahvalla koulutuksellisella osaamisella ja työelämän tuntemuksella. Tuotamme tarvittaessa myös koulutusten hallintaan ja logistiikkaan liittyvät palvelut puolestasi.