Työharjoittelupaikat

Ammattillinen perustutkinto sisältää aina työssäoppimista. Se on tavoitteellista ja ohjattua koulutusta, joka tapahtuu käytännön työtehtävissä.

Työssäoppimista varten Amiedun ja työpaikan välillä sovitaan kirjallisesti yhteistyöstä. Sopimuksen edellytyksenä on, että työpaikalta löytyy vastuulliseksi työpaikkaohjaajaksi pätevä työntekijä. Hänellä tulee olla riittävä kokemus, ammatilliset taidot sekä koulutus. Lisäksi työpaikalla täytyy olla riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä asianmukaiset työvälineet ja -laitteet.

Jokainen opiskelija tekee opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa yhdessä kirjallisen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttösuunnitelman. Näyttösuunnitelmassa sovitaan yksityiskohtaisesti työssäoppimijakson toteutuksesta.

Onko yritykselläsi tarjota työssäoppimis-, oppisopimus- tai kesätyöpaikkaa?

Tarjoa paikkaa täyttämällä lomake.