Taloushallinto

Tarjoamme yrityksille avoimia valmennuksia kaikille taloushallinnon eri osa-alueille, joiden avulla talous- ja palkkahallinnon henkilöstöä kehitetään asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Taloushallinnon ja sen palveluiden kehitys on johtanut laskennan asiantuntijuuden monipuolistumiseen ja vaatimustason kasvuun.

Yritystoiminnalle ja taloushallintoalan palveluja tuottaville tilitoimistoille on yhä tärkeämpää, että taloushallinnon tehtävissä toimiva henkilöstö on alan vaatimustason täyttäviä ammattilaisia.

Avoimet valmennuksemme käsittelevät kirjanpitoa ja tilinpäätöstä, palkanlaskentaa, taloussuunnittelua, verosuunnittelua sekä rahoitusta yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Valmennukset sopivat taloushallinnon asiantuntijoille ja esimiehille sekä esimerkiksi kirjanpitotehtävissä tai palkanlaskentatehtävissä toimiville henkilöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan.

Jos yrityksessä on useampi henkilö, joilla on tarvetta saman aihealueen koulutukseen, teemme siitä tarjouksen ja räätälöimme valmennuksen kyseessä olevan yrityksen tarpeisiin.

Tässä esimerkkejä valmennuksistamme: