Hankerahoitus

Tekes

Tekes auttaa organisaatioita muuttamaan idean liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja. Käynnissä olevia ohjelmia ovat muun muassa Green Growth – Tie kestävään talouteen 2011–2015 sekä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa 2008–2015.

ESR

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

EAKR

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti maamme heikoimmin työllistyvillä alueilla.