TurvallisuusLuotsi® nostaa turvallisuustasoa ja vaikuttaa kannattavuuteen

Tunnistatko yrityksesi turvallisuuden osatekijät? Tiedätkö, kuinka voit parantaa kannattavuutta nostamalla turvallisuustasoa? Amiedun suunnittelema TurvallisuusLuotsi®-palvelukonsepti rakentaa yrityksen turvallisuuskulttuuria, kehittää toimintaympäristöä turvallisemmaksi ja minimoi kriittiset tekijät.

Minimoi riskit ja maksimoi tulos

TurvallisuusLuotsi perustuu yrityksen strategiasta lähtevään henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja yhteisten toimintamallien luontiin. Sen avulla kartoitamme yrityksesi turvallisuustilanteen monesta näkökulmasta ja arvioimme turvallisuuskulttuurinne lähtötason. Tämän jälkeen teemme toimenpide- ja kehittämissuunnitelman ja autamme sen jalkauttamisessa organisaatioosi. TurvallisuusLuotsi toteutetaan yhdessä Amiedun asiantuntijoiden ja yrityksesi avainhenkilöiden kanssa. TurvallisuusLuotsi vie tekemisen strategiasta toimintaan.

Ainutlaatuinen kokonaisuus

TurvallisuusLuotsi on kehitetty vastaamaan yrityksen muuttuvia haasteita. Se on kehitetty alan parhaimpien asiantuntijoiden kanssa ja soveltuu erilaisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten tarpeisiin.

TurvallisuusLuotsi® auttaa rakentamaan yrityksesi turvallisuuskulttuuria

TurvallisuusLuotsi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaan. Se on suunniteltu parantamaan yrityksen turvallisuustasoa ja lisäämään liiketoiminnan kannattavuutta. Osaamisen kehittämisen ja viestinnän avulla yrityksen turvallisuustaso nousee, mikä tuottaa yritykselle merkittävää kilpailukykyä.

TurvallisuusLuotsi® hyödyttää kokonaisvaltaisesti

 • Kehittää tai jalostaa suunnitelman yrityksen turvallisuustason parantamiseksi
 • Analysoi yrityksen turvallisuuden hallinnan, johtamisen ja prosessit
 • Varmistaa, että yrityksellä on oikeanlaista osaamista
 • Selvittää kehittämistoimenpiteet oikein resursoituna
 • Tarjoaa toimintasuunnitelman ja läpiviennin tuen
 • Antaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia turvallisuuden edistämiseksi
 • Lisää yrityksen toimintakykyä

Asiakkaat

 • Asiakkaille pystytään tarjoamaan turvallisempi asiointiympäristö
 • Asiakastyytyväisyys kasvaa, kun toiminta on häiriöttömämpää

Henkilökunta

 • Parantaa riskitietoisuuttaan
 • Sisäistää turvallisuuskonseptin ja sen merkityksen
 • Saa uusia työkaluja työyhteisön turvallisuuden parantamiseksi
 • Saa yhteiset toimintaohjeet ja yhteisen turvallisuuskulttuurin
 • Oppii kehittämään hyvinvointiaan ja tehostamaan toimintaansa turvallisuudesta tinkimättä

Johto

 • Saa laadullisen raportin turvallisuuskonseptin nykytilasta sekä konkreettisia kehitysehdotuksia
 • Saa käyttöönsä tehokkaat keinot turvallisuusjohtamiseen ja konseptin jalkauttamiseen
 • Saa käyttöönsä mittarit, joiden avulla toteutuksen vaikuttavuus on mitattavissa

Case: Timanttiset-ketjun FinnGold Oy: TurvallisuusLuotsin avulla paransimme turvallisuutta.

Tutustu TurvallisuusLuotsiin (pdf) »