TuotantoLuotsi® - Kohti laadukkaampaa ja tehokkaampaa tuotantoa

Käyttökohteet

Tuotantoprosessissa yksi heikkous johtaa helposti toiseen, jolloin tehottomuus kertautuu. Pitkät odotusajat, ohjauksen puute tai varastointiongelmat ovat pullonkauloja, jotka voidaan järjestelmällisesti poistaa. 

TuotantoLuotsi® on Amiedun uusi, innovatiivinen kehittämistyökalu. Sen avulla voidaan selvittää tuotannon epäkohdat, etsiä ratkaisut ja varmistaa niiden jalkauttaminen. Prosessi toteutetaan yhdessä Amiedun asiantuntijoiden ja organisaatiosi avainhenkilöiden kanssa. Toimintamalli soveltuu hyvin myös laatusertifikaattien hankintaan.

Konkreettista hyötyä

TuotantoLuotsi® luo perustan suunnitelmalliselle tuotannon kehittämiselle. Prosessi etenee vaiheittain nykytila-analyysistä ja tavoitteista konkreettisiin toimenpiteisiin ja muutosten implementointiin. Päämääränä on laadun parantaminen ja toimintamalli, joka johtaa tuotannon tehostamiseen ja saa investoinnit tuottamaan tulosta.

Hyödynnä yhteishankintakoulutuksen edut!

Muuttuva toimintaympäristö saattaa vaatia uudenlaista osaamista. Amiedun asiantuntijat auttavat erilaisissa rahoitusvaihtoehdoissa, joita kannattaa hyödyntää. Esimerkiksi yhteishankintakoulutuksen kokonaiskustannuksista työ- ja elinkeinohallinto maksaa 25–80 prosenttia koulutuksesta riippuen.

Lue lisää rahoituksesta »

Asiakkaitamme mm.

Tutustu Case Kemppiin »

Tunnistatko kipupisteitä?

 • toiminnan suunnittelun vaikeudet
 • uudet säädökset ja standardivaatimukset
 • logistiikka- ja varastointiongelmat
 • pitkät odotus- ja asetusajat
 • jatkuvasti korjausta vaativat laitteet
 • ongelmalliset alihankkijat
 • liian pitkät toimitusajat
 • heikko toimitusvarmuus
 • heikko kassavirta
 • kehitysajatusten ja ideoiden hyödyntäminen
 • asiakas vaatii enemmän
 • osaaminen ei riittävää
 • virheitä tiedonkäsittelyssä
 • ajankäytön hallinta
 • muutostilanteiden hallinta
 • vaikea reklamaatiokäsittely
 • vajavainen ongelmanratkaisukyky
 • tunnistamattomia kuluja
 • puutteellinen laaduntuottokyky

Hyödyt

Onnistunut projekti kasvattaa

 • henkilöstön osaamista
 • tekemisen hukattomuutta
 • toimitusvarmuutta
 • työtyytyväisyyttä
 • asiakastyytyväisyyttä
 • yrityksesi tulosta

Konsepti tarjoaa

 • työkaluja prosessien hallintaan
 • työkalut muutoksen hallittuun läpiviemiseen
 • tavoitteet ja mittarit toiminnalle
 • apua henkilö- ja yrityssertifikaattien hankintaan
 • laajaa kokemusta ja asiantuntemusta yhdeltä toimittajalta

Tutustu TuotantoLuotsiin (pdf) »