PalveluLuotsi® - Kehitä asiakaskokemusta

Vaikuta asiakaskokemukseen – kehitä yrityksesi kilpailukykyä ja tulosta

PalveluLuotsi® on tehokas palve­luiden kehittämistyökalu. Sen avulla voidaan selvittää tavoit­teiden ja toteutuksen kriittiset kohdat ja ristiriidat ja kehittää asiakaskokemusta. PalveluLuotsin avulla etsitään ratkaisut, rakennetaan suunnitelmallinen toimintamalli ja varmistetaan sen jalkauttaminen yritykseesi. Kehittämistyö tehdään yhdessä Amiedun asiantuntijoiden ja organisaatiosi avainhenkilöiden kanssa.

Konkreettista hyötyä

PalveluLuotsin avulla kartoitat, suunnittelet ja toteutat yritykse­si strategiasta johdetun palvelukokemuksen, jonka vaikutta­vuus on mitattavissa. Osaat keskittyä liiketoimintasi kannalta kriittisten asiakaskohtaamispisteiden kehittämiseen.

Hyvä asiakaskokemus parantaa kannattavuutta*

Hyväksi tunnistetun asiakaskokemuksen on tutkittu nostavan osto­halukkuutta jopa 14 prosenttia. Samalla se vähentää asiakkaiden halua vaihtaa palveluntarjoajaa jopa 15 prosentilla. Lisäksi liiketoi­mintasi saa tukea uusilta suosittelijoilta, sillä hyvä asiakaskokemus nostaa suosittelujen määrää yli 16 prosentilla.

Miten hyväksi tunnistettu asiakaskokemus vaikuttaisi sinun yrityk­sesi liiketoimintaan?

Lähde: *Forrester Research, Inc. 2009, ”Customer Experience Boosts Revenue”

PalveluLuotsi®

Kasvattaa

 • asiakastyytyväisyyttä
 • henkilöstön osaamista
 • työtyytyväisyyttä
 • asiakasuskollisuutta
 • yrityksesi tulosta
 • kilpailukykyä

Tarjoaa

 • työkaluja asiakassuhteiden ja palvelukonseptin hallintaan
 • analyysin yrityksen palvelukonseptin suorituskyvystä
 • tavoitteet toiminnalle
 • mittarit vaikuttavuuden määrittelemiseen
 • välineet asiakaskokemuksen kehittämiseen ja käytäntöön viemiseen

 Tutustu PalveluLuotsiin (pdf) >>