OsaamisLuotsi® yhdistää liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisen

Menestyvällä organisaatiolla on oikeanlaista osaamista suhteessa oman liiketoiminnan kehittämiseen ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. OsaamisLuotsi® on Amiedun palvelukonsepti, joka yhdistää liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisen. 

Konkreettista hyötyä

OsaamisLuotsi® luo perustan suunnitelmalliselle osaamisen johtamiselle ja kehittämiselle. Prosessi toteutetaan Amiedun asiantuntijoiden ja organisaatiosi avainhenkilöiden yhteistyönä. Tuloksena syntyy kehittämisjärjestelmä, jonka avulla varmistetaan, että organisaatiollasi on aina strategisten tavoitteiden mukaista osaamista. Osaavalla ja sitoutuneella henkilöstöllä organisaatio voi parantaa kilpailukykyään.

Ennakoiva kehitystyö on tärkeää, sillä osaaminen siirtyy organisaatiossa päivittäiseen toimintaan aina viiveellä. Systemaattinen osaamisen johtaminen onnistuu vain kytkemällä osaamisen kehittäminen liiketoiminnan kehittämiseen.

OsaamisLuotsi®

Tarjoaa

  • perustan strategialähtöiselle osaamisen johtamiselle
  • näkemyksen henkilöstön tavoitteellisesta osaamisesta
  • henkilöstön tehtäväkohtaiset osaamisprofiilit
  • työkalut osaamisprosessien hallintaan

Hyödyt

  • tukee organisaation kilpailukyvyn kehittämistä
  • vahvistaa henkilöstön strategista osaamista
  • varmistaa kehittämispanosten tehokkuuden
  • parantaa liiketoiminnan tulosta

Tuloksena tehokas osaamisen kehittämisjärjestelmä!

Tutustu OsaamisLuotsiin (pdf) »

Tutustu OsaamisLuotsin avulla aikaansaatuihin tuloksiin »