MuutosjohtamisLuotsi® - Kohti hallittua muutosta

Muutos koskettaa organisaation kaikkia osa-alueita: prosesseja ja toimintamalleja, tuotteita ja palveluita, asiakkaita, taloutta, sekä ennen kaikkea henkilöstöä ja henkilöstön osaamista.

MuutosjohtamisLuotsi® on Amiedun kehittämispalvelu, joka tukee organisaation muutoksen johtamista. MuutosjohtamisLuotsi sopii esimerkiksi tilanteeseen, jossa uudistettu strategia halutaan viedä suunnitelmallisesti käytäntöön, ja samalla varmistaa, että organisaation eri jäsenillä on omissa rooleissaan valmiudet kohdata muutos ja edistää sen toteutumista käytännössä.

MuutosjohtamisLuotsi® toteutetaan asiakkaan avainhenkilöiden ja Amiedun asiantuntijoiden yhteistyönä. MuutosjohtamisLuotsissa määritellään organisaation strategiaan pohjautuen muutoksen tavoitteet ja -mittarit. Niiden kautta muutoksen toimeenpano, viestintä ja muutoksen edellyttämä osaamisen kehittäminen suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan johdon, esimiesten ja henkilöstön kanssa.

Tämän jälkeen MuutosjohtamisLuotsi®-hankkeessa suunnitelmat projektoidaan, käynnistetään ja toteutumista seurataan aktiivisesti osana organisaation päivittäisjohtamista. Näin varmistetaan tavoitteen mukaisen muutoksen toteutuminen.

MuutosjohtamisLuotsin avulla

  • kirkastetaan organisaation muutoksen tavoitteet ja mittarit
  • jäsennetään muutos hallittaviksi osakokonaisuuksiksi
  • konkretisoidaan muutos käytännön toimenpiteiksi
  • muutoksen läpiviennistä saadaan ennakoitava ja läpinäkyvä prosessi
  • parannetaan johdon ja esimiesten valmiuksia muutoksen läpivientiin
  • mahdollistetaan henkilöstön osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet

Tuloksena hallittu, organisaation tavoitteiden mukainen muutos kohti kilpailukykyisempää toimintaa!

Lue vaikuttavista asiakastapauksistamme amicase.fi

Tutustu MuutosjohtamisLuotsiin (pdf) »