ICTLuotsi® - Tehokkuutta liiketoimintaan

ICT:n merkitys liiketoiminnassa lisääntyy, sillä tiedon, tiedonkäsittelyn, viestinnän ja virtuaalisen yhteistyön merkitys kasvaa vauhdilla. Tietojärjestelmien käyttö vaatii uudenlaista osaamista. Kiristyvän kilpailun vuoksi käytön pitää olla myös tehokkaampaa. ICT:n toimimattomuus on uhka kilpailukyvylle. Liiketoiminnassa korostuukin entistä enemmän järjestelmäkokonaisuuksien hallinta, osaamisen kehittäminen ja tietotekniikan hyödyntäminen.

ICTLuotsi® on Amiedun uusi, innovatiivinen kehittämistyökalu. Sen avulla voidaan selvittää tietojärjestelmien käytön epäkohdat, etsiä ratkaisut ja varmistaa niiden jalkauttaminen. Prosessi toteutetaan yhdessä Amiedun asiantuntijoiden ja organisaatiosi avainhenkilöiden kanssa.

Konkreettista hyötyä

ICTLuotsi® luo perustan suunnitelmalliselle tietotekniikan käytön kehittämiselle liiketoiminnassa. Prosessi etenee vaiheittain nykytila-analyysistä ja tavoitteista konkreettisiin toimenpiteisiin ja muutosten implementointiin. Päämääränä on toimintamalli, joka johtaa liiketoiminnan tehostamiseen ICT:n avulla.

Hyödynnä yhteishankintakoulutuksen edut!

Muuttuva toimintaympäristö saattaa vaatia uudenlaista osaamista. Amiedun asiantuntijat auttavat erilaisissa rahoitusvaihtoehdoissa, joita kannattaa hyödyntää. Esimerkiksi yhteishankintakoulutuksen kokonaiskustannuksista työ- ja elinkeinohallinto maksaa 25–80 prosenttia koulutuksesta riippuen.

Lue lisää rahoituksesta »

 

Asiakkaitamme mm.

Tutustu Case Caverion Industria Oy:hyn »

 

ICTLuotsi®

Kasvattaa

 • liiketoiminnan tehokkuutta
 • henkilöstön osaamista
 • työtyytyväisyyttä
 • asiakastyytyväisyyttä
 • yrityksesi tulosta

Tarjoaa

 • työkaluja järjestelmien hallintaan
 • tavoitteet ja mittarit toiminnalle
 • apua osaamisen kehittämiseen

Opastaa

 • rahoituskanavien hyödyntämisessä
 • tietoturvallisuuden hallinnassa
 • tietojärjestelmien käyttöönotossa

Tunnistatko ICT:n uhkat liiketoiminnalle?

 • järjestelmien hidas käyttöönotto
 • palvelujen suunnittelematon käyttöönotto
 • puutteita osaamisessa
 • virhealtis tiedonsiirto
 • muutostilanteiden hallinta
 • puutteellinen tietoturva

Tutustu ICTLuotsiin (pdf) »