Prosessien kehitys

Prosessien kehittäminen korostuu muuttuvassa toimintaympäristössä. Kehityksen aikaansaamat kustannussäästöt sekä parempi asiakaspalvelu mahdollistavat paremman tuloksen. Liiketoiminnan kehittämispalvelumme ytimen muodostaa suunnittelemamme Luotsi-tuoteperhe. Luotsi-konseptin avulla kehitämme liiketoiminnan prosesseja tehokkaasti: analysoimme nykytilan ja määrittelemme kriittiset kehityskohteet, etsimme ratkaisut, rakennamme suunnitelmallisen toimintamallin ja varmistamme sen jalkauttamisen yritykseesi.

Kehittämistyö tehdään yhdessä Amiedun asiantuntijoiden ja organisaatiosi avainhenkilöiden kanssa. Luotsien tavoitteena on muun muassa tehostaa tuotantoprosessia, parantaa asiakaskokemuksen laatua, kehittää tietojärjestelmien hyödyntämistä, nostaa yrityksen turvallisuustasoa sekä varmistaa muutoksen toteuttaminen hallitusti.

Kehitämme Luotsi-tuoteperhettä jatkuvasti vastaamaan eri toimialojen muuttuvia tarpeita.

Luotsi-tuoteperhe kehittää liiketoiminnan prosesseja ja löytää ratkaisut haasteisiin.

OsaamisLuotsi »

OsaamisLuotsi luo perustan suunnitelmalliselle osaamisen johtamiselle.

PalveluLuotsi »

PalveluLuotsin avulla kartoitat, suunnittelet ja toteutat yritykse­si strategiasta johdetun palvelukokemuksen, jonka vaikutta­vuus on mitattavissa.

TuotantoLuotsi™ »

TuotantoLuotsilla voit selvittää tuotannon epäkohdat, etsiä ratkaisut ja varmistaa niiden jalkauttamisen. Toimintamalli soveltuu hyvin myös laatusertifikaattien hankintaan.

TurvallisuusLuotsi »

TurvallisuusLuotsi kartoittaa yrityksesi turvallisuuden nykytilan ja nostaa yrityksen turvallisuustasoa.

MuutosjohtamisLuotsi »

MuutosjohtamisLuotsia voi hyödyntää mm. uusien toimintamallien, prosessien, palveluiden ja riskienhallinnan kehittämisessä sekä muutoksen jalkauttamisessa.

ICTLuotsi™ »

ICTLuotsin avulla voidaan selvittää tietojärjestelmien käytön epäkohdat, etsiä ratkaisut ja varmistaa niiden jalkauttaminen.

Muut kehityspalvelumme

Teollisuuden asiantuntijapalvelut »

Monimuotoinen työyhteisö ja suomen kieli »

Uudelleensijoittumisen tukipalvelut »