Palvelumuotoilu ja asiakaskokemuksen kehittäminen

Ovatko palvelusi aidosti asiakaslähtöisesti suunniteltu ja toteutettu?

Mitä palvelumuotoilu on?

Palvelumuotoilu on eri osapuolia osallistavaa palvelujen ja asiakaskokemusten innovointia, suunnittelua ja kehittämistä. Se yhdistää liiketoiminnan ja asiakkaan tarpeet. Palvelumuotoilu antaa palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistyölle konkreettisen mallin, prosessin ja menetelmät.

Kenelle?

Amiedun palvelumuotoilun toteutukset on suunniteltu pk-yrityksille, yritysten yksiköille ja yksittäisille henkilöille, joille asiakaskokemus ja palvelut ovat tärkeässä osassa ansainnan muodostumisessa.

Miten?

Amiedun tarjoaa yrityksille erilaisia palvelumuotoilun toteutuksia ja koulutuksia. Amiedun asiantuntijoiden kanssa toteutettavassa palvelumuotoiluprojektissa kehitämme liiketoimintalähtöisesti yrityksesi palveluita. Voit itse valita osallistumisasteesi: autamme sinua toteuttamaan projektin, harjoittelemme menetelmät yhdessä ja/tai Amiedun asiantuntija toimii avustajanasi projektin eri vaiheissa.

Palvelut

Palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen kehittämisen perusteet
Palvelumuotoilun prosessit ja valmiudet palvelumuotoilun hyödyntämiseen.
Lue lisää ja pyydä yhteydenotto »
Palvelumuotoilun menetelmätyöpaja 1
Helposti käytännössä toteutettavat menetelmät.
Lue lisää ja pyydä yhteydenotto »
Palvelumuotoilun menetelmätyöpaja 2
Helposti käytännössä toteutettavat haasteellisemmat menetelmät.
Lue lisää ja pyydä yhteydenotto »
Miksi onnistumme myynnissä?
Käytännön projekti, jossa yksilöiden hyvät käytännöt ja onnistumiset jalostetaan yhteiseksi toimintamalliksi.
Lue lisää ja pyydä yhteydenotto »
Parempia palveluita
Ketterä projekti, jossa innovoidaan uusia palveluita ja kehitetään nykyisiä.
Lue lisää ja pyydä yhteydenotto »
MicroInno
Pk-yritysten toimintamallien kehittäminen.
Lue lisää ja pyydä yhteydenotto »
Yrityksen asiakaskokemuksen kehittäminen
Räätälöity, osallistava ja nopeatempoinen käytännön projekti, jonka tuloksia levitetään organisaatiossa.
Lue lisää ja pyydä yhteydenotto »
Yrityksen asiakaskeskeisyyden kehittäminen
Koko yritystä koskeva nopeatempoinen projekti, jossa mahdollisimman suurta osaa henkilöstöstä eri tasoilta osallistetaan kehittämiseen. Startti kulttuurimuutokseen.
Lue lisää ja pyydä yhteydenotto »
Tasot

Perus : Ei edellytä aikaisempaa kokemusta palvelumuotoilun toteuttamisesta. Koulutuksessa toteutetaan käytännön harjoituksia.

Keski : Toteutetaan rajatusti asiakaskokemuksen kehittämisen projekti palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen ja asiakkaita/käyttäjiä/sidosryhmiä osallistaen. Edellyttää toteuttajan sitoutumista ja eri tahojen osallistamista.

Vaativa : Organisaation strategiaa ja tavoitteita tukevan palvelumuotoiluprojektin toteuttaminen alusta loppuun osallistamalla asiakkaita ja sidosryhmiä. Edellyttää kohdeorganisaation vahvaa sitoutumista projektiin ja organisaation eri tasojen ja asiakkaiden/sidosryhmien osallistamista.

Amiedun lupaus

Tarjoamme palvelumuotoilutoteutuksiin ainutlaatuisen takuun: Toteutus on maksuton, jos asetetut tavoitteet eivät täyty.