Hallittu henkilöstörakenteen muutos ja outplacement

Yritysten toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti digitalisaation, globalisaation ja lokalisaation myötä: työn vaatimukset ja työkulttuuri muuttuvat, uusia kilpailijoita ilmaantuu. Pysyäkseen kilpailukykyisinä yritysten täytyy oppia toimimaan uudella tavalla, tehdä kriittisiä päätöksiä ja uudistaa henkilöstörakennettaan. Muutokset saattavat haavoittaa sekä yrityskuvaa että yrityksen toimintaa. Hyvin johdettu muutosprosessi outplacement- ja yrityskauppatilanteissa viestii vastuullisuudesta ja auttaa yritystä parhaimmillaan löytämään tehokkaamman tavan toimia.

Henkilöstörakenteen muutokset ovat haasteellisia: vanhentuneesta osaamisesta on päästettävä irti ja uutta kehitettävä yrityksen muuttuvan strategian mukaiseksi. Muutokseen sisältyy paljon mahdollisuuksia, mutta se edellyttää suunnitelmallista projektointia ja muutoksen hallittua läpivientiä. Onnistuessaan muutosprosessit lujittavat yritystä, terävöittävät strategiaa, arvoja ja toimintatapoja, sekä kirkastavat henkilöstön toiminnan tavoitteita.

Työyhteisösi tarpeisiin räätälöidyt muutospalvelut

Amiedu tarjoaa konkreettisia, työyhteisösi tarpeisiin räätälöityjä Henkilöstörakenteen muutospalveluja mm. outplacement-tilanteisiin: muutosprojektin suunnitteluamuutoksen läpiviennistä vastaavien esimiesten valmennustajatkavan henkilöstön muutosvalmennusta ja irtisanottavan henkilöstön valmennustaOsaamisen siirtäminen -palvelulla varmistat yrityksen ydinosaamisen säilymisen ja turvaat toiminnan jatkuvuuden. Saat meiltä myös digitaaliset muutospalvelut muutosviestintään sekä monipuoliset henkilöarvioinnin välineethenkilöstön kehittämiseen, muutoksen läpiviemiseen ja kriittisten menestystekijöiden arvioimiseen.

Lue miten muutos toteutettiin Puolustusvoimissa »

Henkilöstörakenteen muutospalvelut ja outplacement

Tutustu tarkemmin palveluihimme: räätälöimme ne tarpeitasi vastaaviksi.

Hyödyt

Hallitun muutosprosessin hyödyt ja menestystekijät

 • muutosprosessin hallittu ja suunnitelmallinen läpivienti
 • muutoksen tavoitteiden kirkastaminen
 • muutosprosessin riskien ja mahdollisuuksien ennakointi
 • kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen
 • muuttuvan strategian mukaisen osaamisen tunnistaminen, kehittäminen ja rekrytointi
 • hiljaisen tiedon tunnistaminen, tärkeän osaamisen siirtäminen, ydinosaamisen säilyminen
 • muutosviestinnän keskeinen rooli onnistuneessa muutoksessa
 • muutoskyvykäs esimies osaa jalkauttaa muutoksen henkilöstölle
 • jatkava henkilöstö osaa toteuttaa muutoksen uuden strategian mukaisesti
 • irtisanottavan henkilöstön tukeminen: muutosvalmennus, uravalmennus ja työnhakuvalmennus
 • vastuullinen uudelleensijoittaminen: positiivinen signaali sekä lähteville että jääville
 • yritysvastuu ja myönteisen yrityskuvan turvaaminen