Monikulttuurisuus työyhteisössä - mahdollisuus ja voimavara

Työelämä globalisoituu nopeasti. Yhä useammassa organisaatiossa on eri kulttuuritaustoista tulevia työntekijöitä, ja heitä rekrytoidaan jatkuvasti lisää. Tämä tuo haasteita kielelliseen ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen työyhteisössä.

Työyhteisöjen monimuotoisuus on parhaimmillaan voimavara, joka tarjoaa yritykselle selkeän kilpailuedun: osaaminen kasvaa, innovatiivisuus lisääntyy, työvoiman saatavuus paranee ja yhä monimuotoisemman asiakaskunnan palveleminen onnistuu paremmin.

Kaksisuuntainen prosessi

Amiedu on kehittänyt maahanmuuttajien nopeutettuun työllistämiseen tähtääviä perehdytys- ja ohjausmalleja, joiden perustana on sekä kieli- että kulttuuritietoisuus. Tavoitteena on tukea työyhteisöjä monimuotoisuuden hallinnassa.

Monimuotoistuvassa työyhteisössä on tärkeää kehittää koko organisaation osaamista – sekä nykyisen henkilöstön että uusien maahanmuuttajatyöntekijöiden. Maahanmuuttajat tarvitsevat perehdytystä ja ohjausta suomalaisen työelämän pelisääntöihin ja suomalaiseen työkulttuuriin. Työyhteisön jäsenet puolestaan kaipaavat tietoa ja ymmärrystä uusien tulijoiden taustasta ja taidoista. Kaksisuuntainen perehdyttäminen hyödyttää molempia osapuolia ja edesauttaa avointa vuorovaikutusta ja toisten kunnioittamista. Parhaimmillaan kahden kulttuurin kohtaamisesta syntyy uusi, vahvempi ja muutoksille avoin organisaatiokulttuuri.

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt ratkaisut

Monimuotoisessa työyhteisössä korostuu vuorovaikutuksen merkitys. Koko työyhteisön viestintää voidaan helpottaa jo muutamalla yksinkertaisella selkokielen periaatteella. Amiedulla on pitkä kokemus työpaikkakohtaisesta ammatillisen suomen kielen kouluttamisesta eri aloilla ja tasoilla, suorittavasta työstä asiantuntijatehtäviin. Kielimentori-koulutus tarjoaa perehdyttäjälle kielitietoisen näkökulman uuden työntekijän ammatin ja ammattikielen oppimiseen ja työyhteisön toimintakulttuurin omaksumiseen.

Amiedu auttaa esimiehiä ja työnjohtoa löytämään yrityksen strategian mukaisia käytännöllisiä ratkaisuja monimuotoisen työyhteisön kehittämiseksi. Monimuotoisuuden kehittäminen työyhteisössä -palvelun lähtökohtana on organisaation tarpeiden kartoittaminen ja arviointi keskustelun pohjalta. Palvelun sisältö ja toteutustavat räätälöidään vastaamaan yrityksen ja työyhteisön tarpeita.

Tutustu palveluihimme

Yli 35 vuoden kokemus, yhteiskunnallisesti vastuullinen toimintatapa ja ohjauksellinen työote ovat ne työkalut, joilla voimme kasvattaa asiakkaamme osaamista ja edistää työhyvinvointia sekä toiminnan tuottavuutta. Tutustu tarkemmin palveluihimme. Räätälöimme sisällön ja toteutustavan vastaamaan yrityksesi kokonaistarpeita.

Tässä esimerkkejä valmennuksistamme: