Johtaminen ja esimiestyö

Tarjoamme avoimessa valikoimassa valmennuksia kaikille johtamisen ja esimiestyön osa-alueille, joiden avulla henkilöstöä johdetaan suunnitelmallisesti kohti organisaation tavoitteita ja visiota.

Hyvä johtaminen vie yritystä eteenpäin haasteiden ja rakennemuutosten keskellä. Millainen johtaja, sellainen organisaatio. Johtajan tärkeimpänä tehtävänä on tuoda yrityksen strategia käytäntöön, innostaa ja tukea kasvua sekä luotsata yritys elinvoimaisena läpi muuttuvien toimintaympäristöjen.

Valmennukset käsittelevät niin strategisen kuin operatiivisenkin johtamisen parhaita toimintatapoja. Valmennukset sopivat johtajille ja esimiehille, jotka tarvitsevat näkökulmia ja uusia menetelmiä organisaationsa strategiseen kehittämiseen ja haluavat jalostaa omaa johtamisnäkemystään yhä paremmin tuelvaisuuden menestysvaatimuksia vastaaviksi.

Johtamisen ja esimiestyön avoin valmennustarjonta

Avoimessa tarjonnassamme on kattavasti johtamisen ja esimiestyön keskeisiin teemoihin liittyviä valmennuspäiviä. Tarjonnasta voi valita yksittäisiä päivän koulutuksia tai niistä voi muodostaa kokonaisuuden, joka vastaa useamman erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Tutkinnon suorittaminen edellyttää henkilökohtaistamisen prosessia ja näyttöaineiston kokoamista. Valmennuspäivistä voidaan räätälöidä myös muita kokonaisuuksia asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Pyydä meiltä tarjous tai sovitaan aika keskustellaksemme teidän yrityksen tarpeista.