Johtaminen ja esimiestyö

Toteutamme räätälöityjä johtamisen ja esimiestyön valmennusohjelmia muutaman päivän valmennuksista laajoihin muutosjohtamista tukeviin hankkeisiin.

  • Projektijohtaminen
  • Muutosjohtaminen ja muutosprojektin läpivienti
  • Valmentava johtaminen
  • Työyhteisötaidot
  • Johtoryhmien ja johtotiimien valmennukset

Valmentajat

Kokeneet valmentajamme suunnittelevat ja toteuttavat tavoitteidenne mukaiset valmennus- ja kehittämisohjelmat.

Mikko Gerdt

Mikko Gerdt toimii Amiedussa esimiestyön ja palvelukehittämisen kouluttajana ja asiantuntijana yrityskohtaisissa kehittämishankkeissa ja avoimissa koulutuksissa. Hänellä on kokemusta kymmenien pk-yritysten ja suuryritysten henkilöstön sekä palveluiden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä osallistavia fasilitoinnin ja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Jussi Jarrett

Jussi Jarrett on johtamisen ja esimiestyön sekä liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija. Hän toimii valmentajana ja konsulttina yrityskohtaisissa muutos- ja kehittämishankkeissa. Jussilla on laaja kokemus liiketoiminnan johtamisesta sekä kymmenien yritysten liiketoiminnan, strategian ja henkilöstön kehittämisestä osallistavia menetelmiä hyödyntäen.

Jouni Simonen

Jouni Simonen tukee Amiedun asiakasorganisaatioita muutos- ja prosessijohtamisprojekteissa sekä valmentaa johdon ja esimiehet niiden tehokkaaseen ja tavoitteet saavuttavaan läpivientiin. Kansallista tunnustustakin saanutta kokemusta on kertynyt yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa erittäin laaja-alaisesti varsinaisesta muutosten johtamisesta muutoksia tukevaan ja osallistavaan fasilitointiin.