Tervetuloa Uudelleensijoituksen tukipalvelujen sivuille!

Työyhteisöjen rakennemuutosten tuomien henkilöstöhaasteiden ratkaiseminen ja henkilöstön uudelleensijoittaminen edellyttävät oikeanlaista osaamista. Tukipalvelujen tavoitteena on tukea yksikköä ja työntekijää työpaikan tai tehtävän kartoitus- ja muutosprosessin vaiheissa sekä pyrkiä löytämään mahdollisimman hyvin tarpeet ja tavoitteet huomioivat vaihtoehdot.

Uudelleensijoittuminen
Etsitään uusia sijoittumisvaihtoehtoja, valmennetaan ja tuetaan sijoitettavia sekä sijoittumisprosessista vastaavia prosessin aikana.

Osaamisen siirtäminen
Tuetaan muutosprosesseissa toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen kannalta tärkeän osaamisen suunnitelmallista siirtymistä ja varmistetaan, että tavoitteiden saavuttamiseksi tärkeä osaaminen on jatkossakin käytössä.

Urasuunnittelu
Kartoitetaan yksikön kehitystarpeet organisaation tavoitteiden pohjalta ja kehitetään työntekijän itsetuntemusta, kartoitetaan uramahdollisuuksia, selkiytetään koulutustarpeita sekä suunnitellaan urapolku.

Muut palvelut

Sopimuksen mukaan esim. extranet-hallinnointipalvelu sekä työhyvinvointiin, ohjaukseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut.

Lisätietoja:

Avainasiakaspäällikkö Mirja Kautiainen, puh. 020 7461 388, mirja.kautiainen@amiedu.fi
Senioriasiantuntija Ritva Kaikkonen, puh. 020 7461 505, ritva.kaikkonen@amiedu.fi
Asiakaspalvelu, puh. 010 80 80 90, asiakaspalvelu@amiedu.fi
Lisätietoa Amiedun ja Hanselin henkilöstöpalvelujen uudelleensijoittamiseen liittyvien tukipalveluiden puitesopimuksesta osoitteesta http://www.hansel.fi.