Business Coaching osana henkilöstön kehittämisen suunnitelmaa

Business Coaching on tavoitteellista valmentamista, jossa coach tukee valmennettavaa tiedostamaan omia mahdollisuuksiaan ja toteuttamaan tavoitteitaan. Coachingin päämääränä on kehittää ja vahvistaa coachattavan ajattelu- ja toimintakykyä siten, että se näkyy selkeinä toiminnan muutoksina.

Coaching auttaa valmennettavaa tiedostamaan tavoitteensa kirkkaammin sekä löytämään keinoja ja tapoja niiden saavuttamiseen.

Business Coaching soveltuu erinomaisesti asiantuntijoille, esimiehille ja johtoryhmille joko itsenäisesti tai osana laajempaa valmennuskokonaisuutta. Tavoitteellisella coachingilla voidaan vahvistaa esimerkiksi yrityksen muutosprosessin jalkautumista ajatuksista teoiksi.

Business Coachingin avulla voidaan:

  • selkeyttää tavoitteet
  • löytää keinoja ja toimintatapoja tavoitteen saavuttamiseksi
  • juurruttaa yritykseen tavoitteellista muutosta
  • kehittää tehokkaasti avainhenkilöiden muutoskyvykkyyttä

Amiedulla sertifioituina Business Coacheina (Certified Business Coach®) toimivat:

Heli Nikunen
puh. 020 7461 463
heli.nikunen(at)amiedu.fi

 

Emmy Lampila-Fränti
puh. 020 7461 503
emmy.lampila-franti(at)amiedu.fi

 

Esko Mertaniemi
puh. 020 7461 421
esko.mertaniemi(at)amiedu.fi