Amiedun opiskelijarekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Ami-säätiö, Amiedu

PL 151

00381 Helsinki

Y-tunnus 0213612-0

Vaihde 020 7461 200

Asiakaspalvelu 010 80 80 90

Rekisterin nimi

Amiedun opiskelijarekisteri

Opiskelijarekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Koulutussuunnittelija Saija Kiema

Rekisterin pitämisen peruste

Ami-säätiön, Amiedun opiskelija-, koulutus- ja tutkintotietojen ylläpito ja tilastointi.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterien tietoja käytetään Ami-säätiön, Amiedun (jäljempänä Amiedu) ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterien sisältämiä henkilötietoja käytetään Amiedun ja asiakkaan väliseen mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä Amiedun asiakaspalveluun voidaan sähköposti- tai tekstiviestit tallentaa. Tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Tallenteet tuhotaan koulutuskäytön jälkeen. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

Opiskelija- ja koulutustietorekisterin sisältämät tiedot

 • Opiskelija-asiakkaan perus- ja yhteystiedot
 • Opiskelijan opintotiedot
 • Näyttötutkinnon tiedot
 • Opetussuunnitteluun liittyvät tiedot
 • Opettajatiedot
 • Oppilaitostiedot
 • Koulutustiedot
 • Koulutuksien sisällöt
 • Sopimustiedot
 • Opiskelijan henkiläkohtaistamissuunnitelmat
 • Työnantajatiedot
 • Työharjoittelupaikkojen tiedot

Asiakastietojen tietolähde

Yritys- ja henkilötietoja kerätään yhteydenotoista, hakemuksista ja ilmoittautumisista koulutuksiin, palveluita käytettäessä tai muutoin tietonsa antaneista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää väestörekisteristä, Suomen asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus

Amiedu voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Amiedun alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Amiedu voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Koko Amiedun henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Ami-säätiö

PL 151

00381 Helsinki