Verkkosivuston ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Ami-säätiö ylläpitää oppilaitosta nimeltä Amiedu, jossa järjestetään ammatillista koulutusta, sitä tukevaa muuta koulutusta, sekä työ-, palvelu- ja tutkimustoimintaa. Ami-säätiö kerää henkilötietoja verkkosivustojen käyttäjiltä sekä markkinoidakseen Ami-säätiön palveluita yritysasiakkaille ja luonnollisille henkilöille.

Tämä Tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme verkkosivustojemme käyttäjiltä, asiakkailtamme sekä potentiaalisilta asiakkailta (”Käyttäjä” tai ”sinä”), ja joita käytämme markkinointitarkoituksissa.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Ami-säätiön toimesta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn. Rekisterinpitäjänä toimii Ami-säätiö. Tässä Tietosuojaselosteessa jäljempänä käytettäessä termiä Amiedu, tarkoitetaan Ami-säätiötä siltä osin, kun Ami-säätiö käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjänä markkinointitoimenpiteiden ja verkkosivustojen yhteydessä.

Ami-säätiö kerää ja käsittelee henkilötietoja myös opiskelijoista ja asiakkaistaan Amiedu-oppilaitostoiminnan yhteydessä ja muiden palveluiden yhteydessä. Opiskelijoita ja asiakkaita informoidaan Ami-säätiön asiakas- ja opiskelijarekistereihin liittyvän henkilötietojen käsittelyn osalta erillisillä tietosuojaselosteilla.
Tämä Tietosuojaseloste muodostaa Henkilötietolain tarkoittaman rekisteriselosteen (10 § ja 24 §).

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Ami-säätiö sr, (”Amiedu” tai ”me”)
Y-tunnus 0213612-0
Postiosoite PL 151 00381 Helsinki
Vaihde: 020 7461 200
Asiakaspalvelun puhelinnumero 010 80 80 90
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu(at)amiedu.fi

www.amiedu.fi

Yhteyshenkilö
Eija Kiuru, puh. 020 7461 200 email: eija.kiuru@amiedu.fi

Mistä saamme henkilötiedot?

Saamme Käyttäjän henkilötietoja Käyttäjältä itseltään tai Käyttäjän verkkosivustojen käytön yhteydessä.

Voimme tämän Tietosuojaselosteen mukaisissa tarkoituksissa kerätä henkilötietoja seuraavista lähteistä:

• yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä muista julkisista lähteistä;
ja
• Suomen Asiakastieto Oy:n yritystietokannasta.

Kerätyt tiedot

Keräämme seuraavia tietoja Käyttäjistämme:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema organisaatiossa
  • Yhteysloki
Verkkosivustojen yhteydessä käytettävien evästeiden ja analytiikkatyökalujen kautta kerättävät tiedot, lisätietoa alla kohdissa “Evästeet” ja “Google Analytics”.

Käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme Käyttäjien henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Markkinointiin ja kommunikaatioon

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti markkinoidaksemme koulutuksiamme ja muita palveluitamme Käyttäjille tai Käyttäjän työnantajaorganisaatiolle.

Voimme käyttää henkilötietojasi esimerkiksi suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muunlaiseen suoramarkkinointiin, kuten markkina- ja mielipidetutkimuksiin sekä palveluiden kohdentamiseen.

Henkilötietoja voidaan käyttää Amiedun markkinointiin ja suoramarkkinointiin, jos olet antanut siihen suostumuksesi tai jos suoramarkkinointiin on muu lainmukainen peruste. Sinulla on oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi.

Käsittelyn peruste

Amiedu käsittelee henkilötietoja oikeutettuun etuunsa perustuen. Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa, kun on tarpeen palveluiden markkinoimiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi.

Säilytysaika

Markkinointirekisterin tietojen säilyttämiselle ei ole määritelty säilytysaikaa. Tietoja säilytetään tietojen käytettävyyden kannalta riittävä aika (TOS: ”oma tarve”).
Opiskelijatietoja säilytetään tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti pääsääntöisesti 10 vuotta. Todistusaineiston säilytysaika on pysyvästi.

Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Amiedu säilyttää henkilötietojasi Euroopan talousalueella. Amiedu ei luovuta tai siirrä henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Emme luovuta henkilötietojasi Amiedun organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia:

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Amiedun organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Amiedun tai Käyttäjiemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksella

Voimme luovuttaa henkilötietoja Amiedun organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen Käyttäjän nimenomainen suostumus. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus, milloin tahansa.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi, joita Amiedu käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi mitä henkilötietojasi käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa.

Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Käyttäjällä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Amiedulle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää Käyttäjälta lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

Suoramarkkinointi

Mikäli olet antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen tai jos meillä on muu lainmukainen peruste suoramarkkinoinnille, voimme lähettää sinulle tiedotteita ja viestintää koskien koulutustarjontaamme, sekä muuta suoramarkkinointia.
Käyttäjällä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä Käyttäjän henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti tai käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Evästeet

Amiedu käyttää evästeitä verkkosivustonsa tarjoamisen yhteydessä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan Käyttäjän laitteelle kyseistä tietojen keräämiseksi ja tallentamiseksi. Pikseli- ja verkkojäljitteet ovat pieniä graafisia kuvia, jotka on sijoitettu Amiedun verkkosivulle ja jotka mahdollistavat sen määrittämisen, oletko suorittanut jonkun tietyn toiminnon.

Käyttäjät voivat estää evästeiden käytön selaimessaan tai asettaa selaimensa varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Lisätietoja evästeiden hallinnoinnista on saatavilla verkossa. Esimerkiksi seuraavat linkit tarjoavat informaatiota evästeasetusten muuttamisesta suosituimmissa selaimissa:

Safari
Google Chrome
Internet Explorer

Mozilla Firefox

Huomaathan, että jotkin verkkopalveluidemme osat eivät ehkä toimi oikein, mikäli evästeiden käyttö on estetty.

Google Analytics

Verkkosivumme palvelut käyttävät Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja kootakseen teknisiä tietoja ja raportteja vierailijoiden verkkosivustomme käytöstä.

Jos haluat lisätietoa Google Analyticsista, vieraile Google Analyticsin verkkosivustolla. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan: Google Analytics opt-out add-on.

Evästeiden ja analytiikkatyökalujen kautta kerätyt henkilötiedot

Amiedun verkkosivustolla käytössä olevat evästeet ja analytiikkatyökalut keräävät pääsääntöisesti teknistä tietoa, joka on anonyymissa muodossa eli josta Käyttäjää ei voida tunnistaa. Osasta evästeiden ja analytiikkatyökalujen keräämästä tiedosta Käyttäjä voidaan kuitenkin tunnistaa esimerkiksi IP-osoitteen perusteella. Käsittelemme tällaista tunnistettavissa olevaa tietoa henkilötietona ja siihen soveltuu tässä Tietosuojaselosteessa mainitut periaatteet.

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoa evästeiden avulla, jotta voimme muistaa sinut Käyttäjänämme ja saada selville, mistä palveluistamme olet mahdollisesti kiinnostunut sekä kohdentaa sinulle juuri sinua kiinnostavaa sisältöä.

Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Amiedun henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuudessa, eheydessä ja saatavuudessa. Testaamme säännöllisesti verkkosivustoamme, tietokonekeskuksiamme, järjestelmiämme ja muita laitteistoa haavoittuvuuksien varalta. Valikoiduilla työntekijöillä on pääsy Amiedun henkilötietotiedostoihin, rajautuen kuitenkin tiukasti vain tarvittaviin. Kaikki alihankkijamme ovat velvoitettuja soveltamaan alan standardien mukaisia tietosuojatoimenpiteitä käsitellessään henkilötietoja puolestamme.