Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Ami-säätiö ylläpitää Amiedu-oppilaitosta, jossa järjestetään ammatillista koulutusta, sitä tukevaa muuta koulutusta sekä työ-, palvelu- ja tutkimustoimintaa. Ami-säätiö käsittelee muun muassa asiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja tarjotessaan ja toteuttaessaan koulutuspalveluita, konsultointipalveluita ja kokouspalveluita sekä edellä mainittuihin liittyviä liitännäispalveluita yrityksille (jäljempänä ”Palvelut”). Tämä Tietosuojaseloste soveltuu asiakasrekisterimme sisältämiin henkilötietoihin, joita käsittelemme Palveluiden tarjoamisen yhteydessä rekisteripitäjänä.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Ami-säätiön rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. Joissain tapauksissa saatamme käsitellä esimerkiksi asiakkaidemme työntekijöiden henkilötietoja käsittelijän roolissa. Näissä tapauksissa rekisteröityjä informoidaan asiakkaan omalla tietosuojaselosteella tai muulla tavoin.

Tämä Tietosuojaseloste muodostaa Henkilötietolain tarkoittaman rekisteriselosteen (10 § ja 24 §).

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Ami-säätiö, Amiedu (”Amiedu” tai ”me”)
Y-tunnus 0213612-0
Postiosoite PL 151 00381 Helsinki
Vaihde: 020 7461 200
Asiakaspalvelun puhelinnumero 010 80 80 90
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu(at)amiedu.fi
www.amiedu.fi

Asiakasrekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Eija Kiuru, puh. 020 7461 200, sähköpostiosoite: eija.kiuru(at)amiedu.fi

Mistä saamme henkilötiedot?

Saamme asiakkaiden työntekijöiden ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja asiakkaan ostaessa tai tilatessa Palveluita meiltä tai asiakkaan ollessa muuten yhteydessä meihin.

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään.

Kerätyt tiedot

Keräämme seuraavia henkilötietoja asiakasrekisteriimme:

  • Etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Organisaatio ja asema
  • Yhteysloki.

Käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme asiakkaiden työntekijöiden ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Palveluiden tarjoamiseksi

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme Palveluita asiakkaillemme. Asiakkaiden työntekijöiden ja yhteyshenkilöiden tietoja käytetään Amiedun ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä Palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen.

Voimme käyttää henkilötietoja esimerkiksi Palveluiden tarjoamiseen ja järjestämiseen sekä asiakassuhteen hoitoon. Jos otat yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.

Asiakaskommunikointiin

Käsittelemme henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä asiakkaisiimme koskien Palveluita. Henkilötietoja voidaan käyttää Amiedun markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Sinulla on oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi. Lisätietoa koskien henkilötietojen käyttöä markkinointitarkoituksiin saat markkinointirekisteriämme koskevasta tietosuojaselosteesta, jonka löydät täältä.

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella. Henkilötietojen käsittely on rajoitettu siihen, mikä on tarpeellista asiakassuhteen luomiseksi, hoitamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä Palveluiden tarjoamiseksi.

Säilytysaika

Säilytämme asiakasrekisterimme sisältämiä henkilötietoja ainoastaan niin pitkään, kun on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä Palveluiden tarjoamiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Amiedu säilyttää henkilötietojasi Euroopan talousalueella. Amiedu ei luovuta tai siirrä henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Emme luovuta henkilötietojasi Amiedun organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Amiedun organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Amiedun tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Amiedun organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Amiedu käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa.

Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.
Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Amiedulle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

Suoramarkkinointi

Mikäli olet antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen, voimme lähettää sinulle tiedotteita koskien koulutustarjontaamme sekä muuta suoramarkkinointia.

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Lisätietoa koskien henkilötietojen käyttöä markkinointitarkoituksiin saat markkinointirekisteriämme koskevasta tietosuojaselosteesta.

Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Amiedun henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Koko Amiedun henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.