Asiakkuuspäällikkö Mirja Kautiainen

Asiakkaiden asialla

Amiedun asiakkuuspäällikkö Mirja Kautiainen vastaa hänelle nimetyistä asiakkuuksista. Työpäivänsä aikana hän hoitaa yhteydenpitoa, suunnittelua, organisointia ja koordinointia asiakkaan, oman organisaation ja yhteistyökumppaneiden välillä. Asiakkaan kanssa tehtävä ohjausryhmätyöskentely on myös tärkeä osa työtä. Ohjausryhmässä tehdään päätöksiä muun muassa asiakkaan henkilöstön kehittämisen painopistealueista.
– Asiakkuudenhoitomallimme on toimiva ja vastaa meidän työelämän kehittämisen tehtävään. Teen asiakkaan kanssa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä, joka perustuu asiakkaan tarpeisiin. Innostun valtavasti, kun näen konkreettisesti työn vaikuttavuuden tulokset asiakkaan toiminnassa, Mirja kertoo.

Tuloksellista yhteistyötä

Asiakkuuspäällikkö tarvitsee työssään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä palveluratkaisu- ja projektiosaamista.
– Olin mukana tekemässä kumppanuussopimusta, jonka neuvottelut kestivät puoli vuotta. Rakensimme kattavan koulutusohjelman asiakkaalle ja sovimme vaikuttavuusmittareista. Jo seuraavana vuonna voitiin todentaa mittaustuloksilla, että yhteistyöllä oli saatu aikaan tuloksia, Mirja iloitsee.