Kestävä kehitys

Ami-säätiö tukee kestävää kehitystä ja pyrkii toiminnassaan pitkäjänteisesti huomioimaan kestävän kehityksen sekä ympäristön suojelun periaatteita. Kestävä kehitys on mukana kaikessa toiminnassamme.

Ami-säätiön ympäristöjärjestelmään liittyvä ympäristöpolitiikka on osa säätiön strategiaa, sekä osa ISO-standardiin perustuvan laatujärjestelmän laadun hallintaa.
Yhteiskunnallinen vastuullisuus on yksi Ami-säätiön perusarvoista ja lähtökohta ympäristötyölle sekä yhteiskuntavastuulle. Ympäristöpolitiikka kattaa Ami-säätiön omat toiminnot koko konsernissa. Katso lisää Ami-säätiön ympäristöpolitiikasta.

Kestävän kehityksen teemamme ovat:

 • Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja
 • Huomioimme ilmaston ja ympäristön toiminnassamme
 • Luomme hyvinvointia sidosryhmäyhteistyöllä ja yhteiskunnallisella vaikuttavuudella

Ami-säätiölle on myönnetty ISO 14 001 -ympäristösertifikaatti vuonna 2019. Lue uutinen aiheesta: Amiedulle ISO 14 001 -ympäristösertifikaatti

Kestävä kehitys on vastuuta tulevaisuudesta

Ami-säätiössä kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

 • Ravintolat ovat mukana Hävikkimestari-ohjelmassa.
 • Kopiopaperin käyttö. Vaikka opiskelijamäärät ovat kasvaneet, on paperin käyttö vähentynyt.
 • Koneiden ja laitteiden uushankinnassa huomioidaan ympäristötekijät.
 • Ami-säätiö on mukana kiinteistöjen energiankulutuksen ja säästömahdollisuuden tarkkailussa.
 • Kiinteistön laitteiston käyntiaikojen ja kulutuksen säännöllinen seuranta ja välitön reagoiminen poikkeamiin.
 • Kiinteistöön hankitaan energiansäästö- ja led-lamppuja.
 • Valaistuksen läsnäolotutkia käytetään mm. wc-, käytävä-, varasto ja pukuhuonetiloissa sekä autohalleissa.
 • Sähköenergialla toimiva pakettiauto hoitaa päivittäiset jakelut.
 • Vedenkulutuksen säästöjä lisätään kiinteistöautomaation avulla.
 • Lajittelun tehostaminen ja paalainten käyttö vähentää jätemääriä.
 • Aurinkoenergiapaneeleita on käytössä 86 kappaletta ja suunnitteilla on lisäinvestointeja.
 • Hiilineutraali jätehuolto otettiin käyttöön kesäkuussa 2018.

Ilmastokumppanuus

Amiedu on mukana Helsingin kaupungin elinkeinoelämän yhteistyöverkostossa. Ilmastokumppanien tavoitteena on luoda uusia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä lisätä yhteistyötä kaupunkialueen päästöjen vähentämiseksi.

 • Amiedu sitoutuu edistämään uudis- ja korjausrakentamisen sekä ylläpidon energiatehokkuutta tuotteistamalla vähintään kaksi uutta palvelutuotetta vuosittain.
 • Ami-säätiö sitoutuu investoimaan omien kiinteistöjensä rakentamisessa ja ylläpidossa energiatehokkuuteen siten, että ostettavan energian kulutus laskee vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoteen 2010 verrattuna.
 • Ami-säätiössä investoidaan uusiutuvan energian oppimisympäristöihin ja tuotantoon.
 • Amiedu sitoutuu parantamaan Helsingin seudun kiinteistökannan sekä omien kiinteistöjensä sisäilman laatua aktiivisella kouluttamisella, seurantamittauksilla ja tarvittavilla korjaavilla toimenpiteillä kehittäen samalla energiatehokkuutta.