Kansainvälinen Amiedu -toimintamalli

Kansainvälinen Amiedu

Yritysten liiketoiminta kytkeytyy yhä vahvemmin kansainvälisen talouden verkostoihin ja globaaleihin megatrendeihin. Menestyvän yrityksen työntekijät ovat uteliaita ja kiinnostuneita maailman suurista kysymyksistä, he tunnistavat erilaisten ihmisten tarpeita ja löytävät uusia markkinoita. Kansainvälistyvä yritys hyödyntää monikulttuurisuutta ja sen tuottamaa osaamista oman kilpailukyvyn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Tutkimuksen mukaan työnantajat eivät kuitenkaan kiinnitä huomiota kansainväliseen osaamiseen rekrytoinnissa vaikka arvostavat näitä ominaisuuksia, joita kansainväliseen osaamiseen koetaan liittyvän.

Amiedun kansainvälinen yrityspalvelutoiminta ja kotikansainvälisyys

Amiedu auttaa yrityksiä tunnistamaan kansainvälistyvän liiketoiminnan edellyttämää osaamista ja kansainvälistymisen tuomia mahdollisuuksia. Amiedun kansainvälisen yrityspalvelutoiminnan painopisteenä ovat yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan kehittäminen konsultoinnin, henkilöstön osaamisen kehittämisen ja kansainvälisen liikkuvuuden keinoin.

Kotikansainvälisyys tarkoittaa monikulttuurisuuden huomioimista ja siihen liittyvän osaamisen hyödyntämistä suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan rikastamisessa.  Amiedulla on erinomaiset mahdollisuudet tukea yrityksiä kotikansainvälistymisessä. Opiskelijoistamme lähes kolmannes on taustaltaan maahanmuuttajia, jotka edustavat laajasti maailman kulttuurien kirjoa. Amiedu tarjoaa ammatillisen kotoutumisen, työperäisen maahanmuuton ja työelämän monikulttuurisuuspalveluja yritysten työvoimatarpeisiin.

Liikkuvuus

Amiedun kansainväliset liikkuvuushankkeet tarjoavat sekä yritysten asiantuntijoille, opiskelijoille että Amiedun kouluttajille mahdollisuuden yhdessä tutustua kansainvälisiin toimintaympäristöihin. Löytää uusia ratkaisumalleja palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen sekä tutustua osaavan työvoiman rekrytointimahdollisuuksiin. Liikkuvuuskokemusten kautta työyhteisö hyötyy saadessaan joukkoonsa tiimityötaitoisia, monimuotoisuutta arvostavia ja hyödyntäviä kansainvälisyysosaajia.