Arvoilla yhteinen suunta työlle

Tavoitteenamme on, että arvomme näkyvät päivittäisessä toiminnassamme. Ne ohjaavat tekemistämme ja välittyvät takaisin tuloksina. Tarjoamme asiakkaille kilpailukykyisiä tuotteita sekä palveluita alansa parhailta osaajilta.

Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Asetamme tavoitteemme aina yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla. Tästä näkökulmasta arvioimme myös saavutettuja tuloksia. Osallistumme pääkaupunkiseudun taloudellisen hyvinvoinnin tuottamiseen.

Yhteiskunnallinen vastuu näkyy

 • työllistymiseen tähtäävänä koulutuksena,
 • lisäarvon tuottamisena työyhteisöille,
 • peruskoulutuksena ja kulttuurikoulutuksena maahanmuuttajille.

Vaikuttavuus

Tuotamme sekä asiakkaillemme että hankkeen rahoittajille konkreettista lisäarvoa. Tavoittenamme on auttaa asiakkaitamme saamaan mielekkäitä oppimistuloksia, jotka tuottavat heille, työyhteisöille tai rahoittajille lisäarvoa.

Vaikuttavuus näkyy

 • toimintatapojen yhtenäistymisenä,
 • yrityksen toiminnan tehostumisena,
 • organisaation kehittymisenä haluttuun suuntaan,
 • kilpailukyvyn parantumisena.

Luotettavuus

Etsimme ratkaisuja luotettaviin menetelmiin ja kokemuksen kautta opittuun suhteuttaen. Käyttämämme menetelmät ovat ennakoitavia, täsmällisiä ja varmoja.

Luotettavuus näkyy

 • ammatillisesti ja pedagogisesti oikeina ratkaisuina,
 • toivotun kehityksen toteutumisena,
 • lupausten lunastamisena,
 • vaitiolovelvollisuutena.

Luovuus

Uuden kohtaaminen on kaiken toimintamme ydin. Haasteitamme ovat sekä muuttuva maailma että uutta etsivät asiakkaamme. Kohtaamme sen tuoreella, luovalla otteella.

Luovuus näkyy

 • joustavuuteena oman koulutuksen suunnitteluun,
 • rahoitusratkaisuiden tarjontana,
 • prosesseihin saumattomasti istuvien palveluiden luomisena.