Ura Amiedussa

Amiedussa työskentelee noin 300 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa muun muassa kouluttajan, koulutusassistentin ja koulutuspäällikön tehtävissä. Lisäksi hankimme asiantuntijapalveluita laajan konsulttiverkostomme kautta. Amiedun henkilöstö kokee työnsä merkitykselliseksi, mikä on vuodesta toiseen AmiFiilis-työtyytyväisyystutkimuksessakin todettu. Tämä kertoo henkilöstön korkeasta motivaatiosta ja halusta työskennellä meillä!

Haluamme kehittyä

Suurin osa työntekijöistämme rekrytoidaan ennemminkin suoraan työelämästä kuin koulun penkiltä, koska arvostamme käytännön työkokemusta muodollisen tutkinnon lisäksi. Amiedu tarjoaa hyvät mahdollisuudet kasvattaa edelleen omaa osaamista. Asiantuntijoillamme on myös mahdollisuus olla mukana mielenkiintoisissa asiakasprojekteissa.

Koulutus- ja valmennusasiantuntijoillamme on vahva koulutus- ja valmennusalansa työkokemus sekä tarvittava koulutus. Iso osa Amiedun henkilökunnasta on suorittanut korkeakoulututkinnon. Lisäksi 80 prosentilla on pedagoginen pätevyys, suurin osa on suorittanut sen joustavasti työn ohessa. Henkilöstöltä löytyy aitoa kiinnostusta oman työnsä kehittämistä kohtaan ja innovaatiokulttuurin ansiosta pyrimme löytämään parhaimmat uudet ratkaisut toimintamallien uudistamiseen. Joukossamme on muun muassa kauppa- ja käyttäytymistieteilijöitä, insinöörejä, teknikoita, rakennusmestareita, putkiasentajia, kirvesmiehiä, hitsaajia, sairaanhoitajia, kauppiaita, myyjiä, merkonomeja ja tradenomeja monia muita ammatin ja koulutusalan edustajia.

Amiedu tarjoaa uteliaalle ja avoimelle kehittyjälle taatusti moniammatillisen työympäristön!

Työhyvinvoinnilla on merkitystä

Meille työhyvinvointi on tärkeä asia ja haluamme panostaa siihen. Työhyvinvointi lähtee oman itsensä johtamisesta, työkaveria autetaan ja työn ilot ja surut jaetaan kollegoiden kesken. Vuosittain tehtävän AmiFiilis-työtyytyväisyyskyselyn mukaan kouluttajamme pitävät työtään tärkeänä ja merkityksellisenä. Haluamme antaa henkilöstöllemme työkaluja, joiden avulla omaa työtä on mahdollista kehittää eteenpäin. Amiedulla on vapaa-ajanviettopaikka Vierumäellä ja henkilöstöllä on mahdollisuus vuokrata se esimerkiksi lomiensa viettoon. Henkilöstöstämme koottu Ami-klubi järjestää  säännöllisesti virkistystoimintaa, jonka tarkoituksena on lisätä hyvinvointia yksilötasolla sekä parantaa yhteishenkeä koko Amiedussa. Säännöllinen liikunta edistää työhyvinvointia ja kannustamme henkilöstöä liikkumaan sekä töissä että vapaa-ajalla tarjoamalla erilaisia liikuntapalveluita kuten sählyvuoroja, kuntopiiriä, pilatesta ja erilaisiin urheilutapahtumiin osallistumista.

Kiinnostuitko?

Amiedulla on vuosittain avoimena erilaisia työtehtäviä, joista ilmoitamme sosiaalisessa mediassa sekä omilla sivuillamme. Haemme myös jatkuvasti päteviä, eri alojen konsultteja koulutustehtäviin yhteistyöverkostoomme. Jos olet kiinnostunut työskentelemään Amiedun palveluksessa, tutustu avoimiin työpaikkoihimme.