Mitä uutta Amiedussa?
Tältä sivulta löydät Amiedun ajankohtaiset uutiset ja lehdistötiedotteet.

Uutiset ja lehdistötiedotteet

Asaad päätyi osaamiskartoituksen kautta lähihoitajaopintoihin Amiedulla

Lehdistötiedote 22.3.2017

Asaad Al- Khattab toimi entisessä kotimaassaan Irakissa lähes kahdeksan vuotta röntgenhoitajana. Hän osallistui Amiedussa maahanmuuttajien hoito- ja kasvatusalan ammatilliseen osaamiskartoitukseen ja nyt hänen matkansa jatkuu Amiedulla lähihoitajaopintojen parissa. 

Lue lisää
Asaad Al- Khattab, 31, muutti Suomeen kolme ja puoli vuotta sitten entisestä kotimaastaan Irakista. Hän ei ollut saanut siellä työstään sairaalassa enää hetkeen palkkaa, mutta jatkoi töitä, koska halusi auttaa ihmisiä. Kun hän menetti kotinsa ja omaisuutensa pommituksissa, oli aika lähteä. Nyt hän h ...

Lumenpudotus katoilta pitää tapahtua turvallisesti 

Lehdistötiedote 1.3.2017

Korkealla työskentelyn vaativimpaan ryhmään kuuluu lumenpudottaminen. Sitä ohjaavat eri lait, standardit ja työsuojeluohjeet. Lumenpudotusta suorittavien henkilöiden, kiinteistöjen omistajien ja vastuuhenkilöiden pitää huolehtia työn organisoinnista ja asianmukaisesta suorittamisesta turvallisesti.  

Lue lisää
Lumenpudotukseen vaikuttavat turvallisuuden lisäksi eri katemateriaalit, sekä työvälineet. Oikeanlainen työskentely, oikeilla työvälineillä tehtynä, mahdollistaa turvallisen lumenpudotuksen kiinteistön rakenteita rikkomatta.   Taloyhtiön muistilista lumenpudotukseen  1. Tarkasta lumimäärä katoll ...

Clas Ohlson luottaa aikuiskoulutukseen: jo 100 työntekijää valmistunut tutkintoon

Lehdistötiedote 28.2.

Clas Ohlson arvostaa aikuiskoulutusta. Sen työntekijöistä jo 100 on valmistunut tutkintoon työn ohessa tehtävällä oppisopimuskoulutuksella, joka toteutetaan yhteistyössä Amiedun kanssa. Helsingin Kaivotalon Clas Ohlsonin tiiminvetäjä Olli Kalso on yksi koulutuksen avulla urallaan edenneistä clasulaisista. 

 

Lue lisää
Marraskuussa avatun Kaivotalon myymälän tiiminvetäjä Olli Kalso on erinomainen esimerkki nuoresta, joka on löytänyt uuden uran Clas Ohlsonin järjestämän aikuiskoulutuksen ansiosta. Hän pääsi töihin myyjäksi Clas Ohlsonin järjestämän rekrytointikoulutuksen avulla, on sen jälkeen suorittanut merkonomi ...

Haemme nyt osaavaan joukkoomme Helsingin Pitäjänmäelle

Teollisuuden kunnossapidon kouluttajaa tuntikouluttajan, osa-aikaisen tai kokoaikaisen kouluttajan tehtäviin. Odotamme osaamista seuraavista:

  • Teollisuuden kunnossapito: teollisuuden kunnossapito/koneen asennusosaaminen
  • Etua laippaliitoskunnossapito-osaamisesta ja hitsaamisesta
Lue lisää
Haemme nyt osaavaan joukkoomme Helsingin Pitäjänmäelle Teollisuuden kunnossapidon kouluttajaa tuntikouluttajan, osa-aikaisen tai kokoaikaisen kouluttajan tehtäviin. Odotamme osaamista seuraavista: Teollisuuden kunnossapito: teollisuuden kunnossapito/koneen asennusosaaminen Etua laippa ...

Amiedulle merkittävä rahoitus maahanmuuttajien koulutukseen

Lehdistötiedote 27.1.2017 

Amiedulle (Ami-säätiölle) on myönnetty avustusta maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen reilut kaksi miljoonaa euroa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella on tarkoitus edistää maahanmuuttajataustaisten sekä maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden nopeaa työmarkkinoille siirtymistä ja koulutuksen vahvistamista.

Lue lisää
Tavoitteena on yhdistää kielten opiskelua ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Avustus on osa maahanmuuttajien ammatillinen koulutus -ohjelmaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksia yhteensä 20 miljoonaa euroa ja niitä myönnettiin 44 koulutuksen järjestäjälle. Oppilaitosmuotoiseen ...

Metropolia ja Amiedu yhteistyöhön koulutuksessa ja kehityksessä

Lehdistötiedote 10.1.2017
Metropolia Ammattikorkeakoulu ja ammatillinen työyhteisöjen kehittäjä ja aikuiskouluttaja Amiedu (Ami-säätiö) allekirjoittivat 20.12.2016 yhteistyösopimuksen, jolla syvennetään tahojen keskinäistä yhteistyötä oppimistoiminnan, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä liiketoiminnan saralla. Sopimus mahdollistaa myös  kehittämisyhteistyön esimerkiksi kansainvälisessä toiminnassa, ICT-palveluissa sekä erilaisten oppimisympäristöjen ja henkilöstön yhteiskäytössä.
Lue lisää
Yhteistyön tavoitteena on hyödyntää molempien osapuolten osaamista ja resursseja opiskelijoiden ja työyhteisöjen tarpeisiin vastaamiseksi sekä uusien, vaikuttavien palvelutuotteiden ja toimintamallien kehittämiseksi. Sopimuksen allekirjoittivat Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola ja ...

Uusi linjasaneerauskonsepti edellyttää huolellista valmistelua ja tiivistä yhteistyötä

Lehdistötiedote 21.11.2016. 

Fira Palvelut Oy on kehittänyt linjasaneerauskonseptia, jossa tavoitteena on ollut asukkaille aiheutuvan häiriöajan puolittuminen. Konseptia on hiottu vuoden ajan, ja Helsingin Roihuvuoressa on juuri päättynyt pilottikohde, jossa asukkaan asuntoon kohdistuvat purku- ja asennustyöt tehtiin kahdessa viikossa.

Lue lisää
Linjasaneerauskonseptin kehittymistä on seurattu ammatillisen aikuiskouluttaja Amiedun, Fira Palveluiden sekä Rakentamisen Laatu RALA ry:n yhteisessä projektissa alusta saakka. Projektissa on tarkasteltu uutta toimintamallia asiakkaalle aiheutuvan häiriön ja asentajien ammattitaidon laajentamisen nä ...

Amiedu toteuttaa Nesteen laippaliitosasentajien koulutukset ensimmäisenä ja ainoana Suomessa

Lehdistötiedote 7.11.2016

 

Amiedu toteuttaa Nesteen öljynjalostamoilla Porvoon Kilpilahdessa ja Naantalissa laippaliitosasentajien koulutukset ja pätevöinnit ensimmäisenä ja ainoana Suomessa. Tähän mennessä on koulutettu ja pätevöity viitisenkymmentä henkilöä, ja koulutukset jatkuvat ensi vuonna kuukausittain. Pätevyydet myöntää Inspecta Tarkastus Oy. Neste on aina panostanut turvallisuuteen, ja haluaa entisestään parantaa sitä myös laippaliitosten osalta. 

 

Lue lisää
Putkistojen vuodot ja vauriot aiheuttavat taloudellisia, turvallisuus- ja ympäristöriskejä, joilla voi olla toteutuessaan vakavia seurauksia etenkin vaaraa aiheuttavissa laitoksissa, kuten mm. öljynjalostamot, ydinvoimalat, voimalaitokset ja öljy-, kaasu- ja kemianteollisuuden laitokset. Putkistoiss ...

ISS Palveluille valmistui osaajia kiinteistö- ja toimitilahuoltoon

Lehdistötiedote 27.9.2016 

ISS Palvelut Oy pitää yllä ja kehittää työntekijöidensä osaamista suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Asiakasvaatimukset niin kiinteistönhuollon kuin toimitilahuollon aloilla edellyttävät ajantasaista, tutkinnoin todennettua osaamista.

Tutkintoon valmistui nyt yhteensä 34 ISS Palveluiden työntekijää. Osaamisalakohtaisissa ryhmissä perus- ja ammattitutkintolaiset ovat opiskelleet koko ajan samassa ryhmässä, niin kiinteistönhuollossa kuin toimitilahuollossakin ja oppimistulokset ovat olleet todella hyviä. Eri vaiheissa työelämää olevat perustutkinnon ja ammattitutkinnon opiskelijat ovat tukeneet toinen toisiaan.

Lue lisää
ISS Palveluiden yritysryhmistä valmistuttiin siivouksen, kiinteistönhuollon ja sähkötekniikan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin, kertoo Amiedun kouluttaja Milla Viita. - Totesimme ISS:n kanssa, että eri tutkintotasojen ryhmä on varsin toimiva. Pystyimme tekemään samanlaisia tehtäviä j ...

Touhula panostaa osaamisen kehittämiseen yhteistyössä Amiedun kanssa  

Lehdistötiedote 13.9.2016

Touhula Varhaiskasvatus Oy on solminut Amiedun kanssa osaamisen kehittämistä koskevan kumppanuussopimuksen. 

Touhula Varhaiskasvatus Oy on valtakunnallinen, vuonna 2010 perustettu varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys. Touhula kuuluu Suomen suurimpiin yksityisiin päiväkotiketjuihin ja on yksi nopeimmin kasvavista palveluyrityksistä. 

Lue lisää
Amiedu ja Touhula suunnittelevat yhdessä Touhulan henkilöstön osaamisen kehittämistä koulutussuunnittelusta toteutukseen saakka. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa Touhulan kilpailukykyä kehittämällä henkilöstön osaamista ja edistää strategisten tavoitteiden jalkautumista valtakunnallisesti kaikkii ...

Amiedu kehittää ELIXIAn liiketoimintalähtöistä osaamista

Lehdistötiedote 9.6.2016

Amiedu ja ELIXIA ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on strategialähtöisellä osaamisen kehittämisellä varmistaa ELIXIAn tulevaisuuden kilpailukyky. 

Lue lisää
ELIXIA alkaa Amiedun kanssa toteuttaa osaamisen kehittämistä entistäkin tulostavoitteisemmin ja systemaattisemmin. Amiedun rooli ELIXIAn osaamisen kehittämiskumppanina on tukea liiketoiminnan kasvua ja varmistaa, että osaaminen vastaa liiketoiminnan tavoitteita. ELIXIA kuuluu Pohjoismaiden suurimpa ...

Amiedu kehittämään XXL:n osaamista

Tiedote 9.2.2016
 
Amiedu ja XXL ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on osaamisen kehittämisellä varmistaa XXL:n liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja tukea XXL:n kasvustrategiaa.

Lue lisää
XXL Sports & Outdoor Oy on urheilu-, ulkoilu-, retkeily- ja erätuotteiden ketju. Omien tavaratalojen lisäksi myyntiä tehdään verkkokaupan kautta. Ketju tunnetaan edullisista merkkituotteistaan. Myyntitavoitteet ja kasvustrategia mielessä XXL lähtee panostamaan voimakkaasti osaamisen kehittämiseen. ...

Visma sai näyttötutkinnolla tehokkaasti lisää osaamista yritykselle ja yksilöille

Tiedote 16.12.2015

Amiedun Visma Service Oy:lle toteuttama Visma Payroll Academy varmistaa, että Visman palkanlaskennan ammattilaisten osaamisen edustaa alan tuoreinta tietoa ja ehdotonta kärkeä.

Lue lisää
Juuri päättyneeseen ensimmäiseen Visma Payroll Academy -toteutukseen osallistui yhteensä 21 Visman työntekijää, joista 18 henkilöä suoritti koulutuksen loppuun ja sai todistukset Visma Payroll Academyn ja taloushallinnon ammattitutkinnon suorittamisesta. Amiedun kanssa tehdyn koulutuksen tavoitt ...

Amiedun Auli Härkönen Huomenta Suomessa: ammatillinen kotoutuminen nopeuttaa työhön pääsyä

Katso Huomenta Suomen keskustelu maahanmuuttajien ammatillisesta kotoutumisesta. Keskustelemassa Amiedun projektipäällikkö Auli Härkönen, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti sekä rakennusmies Mica Randelovic.

Katso keskustelu tästä >>

Lue lisää

Kaupan alalle valmistui uusia osaajia

Kaupan alan yhteisessä valmistujaistilaisuudessa 4.12.2015 Amiedun Taitotalossa sai todistuksensa uudesta ammatillisesta osaamisestaan noin kahdeksankymmentä aikuisopiskelijaa.

 

Lue lisää
Valmistujaisjuhlissa todistuksensa vastaanottivat niin uudet liiketalouden, myynnin, markkinointiviestinnän kuin myös taloushallinnon ammattilaiset. Mukana oli suuri joukko eri yritysten, mm. Lidlin ja Clas Ohlsonin työntekijöitä, jotka olivat suorittaneet liiketalouden perustutkinnon tai myynnin am ...