Lidliä tukee osaava kumppani

Lidlin toiminta on ollut jo pitkään kasvusuuntaista. Myös tunnettuus ja työnantajaimago kehittyvät jatkuvasti myönteiseen suuntaan. Muutoksen on osaltaan mahdollistanut osaamisen kehittämisen kumppanuus Amiedun kanssa.

Lidl tekee Amiedun kanssa tiivistä yhteistyötä. Amiedusta löytyy osaamista, jota tarvitaan kaupan alan työntekijöiden kouluttamisessa. Yhteistyö Amiedun kanssa on ollut vaikuttavaa ja hyödyllistä. Olemme kokeneet, että yhteistyö on miellyttävän proaktiivista. Amiedulla on syvällistä toimintamme ja toimialamme tuntemusta, mikä auttaa meitä kehittymään, sanoo Lidlin henkilöstöjohtaja Maria Hekkala.

Yhteistyö Amiedun kanssa alkoi yksittäisestä oppisopimuskoulutustoteutuksesta vuonna 2006. Osaamisen kehittämisen kumppanuus solmittiin vuonna 2008. Nyt yhteistyö pitää sisällään henkilöstökoulutuksen, tutkinnot ja yhteishankintakoulutukset. Vuosien 2006–2015 aikana on noin 3500 Lidlin työntekijää osallistunut Amiedussa erilaisiin valmennuksiin. Yli 350 Lidlin työntekijää on suorittanut jonkin tutkinnon Amiedussa.

– Tavoitteemme on yksilön osaamisen kehittäminen, mikä lisää sitoutuneisuutta ja innokkuutta sekä kehittää liiketoimintaamme. Osaamisen kehittämisen vaikuttavuutta seuraamme monin tavoin. Haluamme olla Suomen paras vähittäiskauppa, rohkea edelläkävijä.

Lidlissä seurataan tarkasti työntekijöiden uralla etenemistä ja sitoutuneisuutta. Valtaosa tutkintoja Amiedussa suorittaneista työskentelee edelleen Lidlissä.

– Amiedun tuella olemme kehittäneet muun muassa Opinportaat-mallimme. Se mahdollistaa meille liiketoimintalähtöisen valmennuksen ja henkilötasolla osaamisen kasvun sekä urakehityksen. Tämä malli on juuri meidän tarpeisiimme mietitty.

Lidlillä on panostettu jo useita vuosia esimiestyön kehittämiseen.

– Esimiesten valmennuksessa Amiedu on ollut valtavana tukena. Esimiestyön kehittäminen varmistaa sen, että henkilöstökin kehittyy. Valmennukset räätälöidään niin, että jokainen osallistuja löytää yhtymärajapinnan omaan työhönsä. Sitä kautta saadaan vaikuttavuus varmistettua. Amiedu tuntee toimintaympäristömme ja proaktiivisesti miettii yrityksemme kehittämissuuntaa.

Amiedun ja Lidlin kumppanuuden ohjausryhmässä mietitään säännöllisin väliajoin strategiasta johdetut liiketoimintalähtöiset tavoitteet ja mittarit sekä kohderyhmät, joista muodostuu vuosisuunnitelma.

–  Tämän toimintamallin koemme hyvin tärkeäksi. Me pystymme Amiedun avulla mittaamaan onnistumisiamme. Asiat hoituvat keskitetysti avainasiakaspäällikön kanssa. Toiminta Amiedun kanssa on laadukasta, tehokasta ja tavoitteellista, koska teemme yhteistyötä meidän toimintamme hyvin tuntevan ihmisen kanssa. Strategisen kokonaissuunnittelun lisäksi yksittäiset toimenpiteet, kuten valmennukset ja tutkintototeutukset, ovat aina laadukkaasti toteutettuja.

Toimintaympäristöjen muuttuessa on osaamisen kehittäminen elintärkeä asia.

–  Lidl haluaa yrityksenä rohkeasti kokeilla uusia asioita. Asiakastyytyväisyys ja -palvelu ovat tärkeimpiä asioita. Henkilöstökoulutukset tukevat tätä liiketoimintatavoitettamme. Esimerkiksi asiakaspalvelun kehittämistä tukeva Ilo Palvella -ohjelma on lanseerattu ympäri Suomen.

Lidl on vuosien varrella työllistänyt paljon nuoria, joilla ei välttämättä olisi muuten mahdollisuutta löytää omaa alaansa ja työllistyä.

–  Olemme toteuttaneet useita RekryKoulutuksia yhteistyössä Amiedun ja ELY-keskuksen kanssa. Ne heijastavat vahvasti arvojamme, kuten sosiaalista vastuuta. Näissä koulutuksissa suoritetaan samalla osatutkintoja, ja tarjoamme rekrytyille mahdollisuuden suorittaa merkonomin tutkinnon loppuun. Olemme kokeneet tämän mallin erittäin hyväksi.

Maria Hekkala sanoo, että Amiedun kanssa Lidl voi turvallisin mielin suunnitella ja kehittää asioita.

–  Meillä on hyvä kumppani, joka tietää tarpeemme. Kaupan alan toimintaympäristön haasteiden muuttuessa tarvitsemme juuri sellaista tukea, jota Amiedusta saamme. Voimme luottaa uusien toteutusten onnistumiseen ja siihen, että uusiin tarpeisiin löytyy Amiedusta aina apua. Esimerkkinä vaikkapa Amiedun kautta toteutettu monikulttuurisuuskoulutus, joka vei meitä paljon eteenpäin. Amiedulta saamme kaikki tarvitsemamme osaamisen kehittämisen palvelut.

Lisätietoja Lidl Suomi Ky:stä: www.lidl.fi

Tutustu muihin referensseihimme »

Lue uusimmat Amicase-artikkelit »