The Power of the Human Touch

Vuonna 2014 ISS Palvelut kirkasti strategiaansa ja muutti toimintamalliaan entistä asiakaskeskeisemmäksi. Strategian ydin on auttaa asiakkaat heidän omiin päämääriinsä. ISS:llä on neljä ydinosaamisaluetta: siivous-, kiinteistön ylläpito-, ruokailu- ja turvallisuuspalvelut. Näistä räätälöidään asiakaskohtaisia kokonaispalveluratkaisuja.

Ihmisten johtaminen on ISS:n tärkeä strateginen kulmakivi. Se tarkoittaa sitä, että ihmisiä johdetaan niin, että heillä on oman toimenkuvansa puitteissa taidot, motivaatio ja valta ratkaista asiakkaan ongelmat sujuvasti. Erityisen tärkeää on tarjota henkilöstölle paras mahdollinen kokemus oman työnsä arvokkuudesta.

ISS:n palveluissa näkyy henkilökohtainen läsnäolo ja ratkaisukyky – The Power of the Human Touch. 

Arvoa asiakkaalle

ISS Palveluiden tavoitteena on aidosti tukea asiakkaiden liiketoimintaa ja antaa asiakkaalle mahdollisuuden keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Kokonaispalveluratkaisu eli palveluiden ostaminen yhdeltä toimittajalta auttaa asiakkaita palveluiden ja sopimusten hallinnoinnissa.

– Kokonaispalveluratkaisu lähtee asiakkaiden yksilöllisistä palvelutarpeista. Jo ensimmäisessä asiakaspalaverissa mietitään ratkaisua, joka tukee asiakkaamme ydintoimintaa, ISS Palveluiden henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen kertoo.

Palveluiden myyminen kokonaisuuksina tuottaa tehokkuushyötyjä sekä asiakkaalle että ISS Palveluille ja luo työtyytyväisyyttä.

– Työntekijämme toimivat yhteistyössä asiakkaansa kanssa, he tietävät työnsä arvon ja tarkoituksen. Mitä sitoutuneempaa ja motivoituneempaa henkilöstöä meillä on, sitä tuottavampaa se on.

Kouluttamalla  moniosaajaksi

ISS:n panostukset henkilöstön koulutukseen ja osaamiseen ovat merkittäviä. Vuosittain ISS tarjoaa henkilöstölleen yhteensä yli 20 000 koulutuspäivää. Työntekijöiden kouluttaminen on ISS:lle jatkuvaa toimintaa. Henkilöstömäärän ja koulutuskentän laajuuden vuoksi ISS on valinnut Amiedun kirkastamaan koulutustarpeitaan, kartoittamaan eri ratkaisuvaihtoehtoja ja toteuttamaan koulutuksia. Koulutusten ohella Amiedu huolehtii tarvittaessa myös alueellisesta oppilaitosyhteistyöstä.

-Kokonaispalveluratkaisussa sama ISS:n työntekijä voi päivän aikana hoitaa useampia tehtäviä toimisto- ja siivoustehtävistä aina ruokailu- tai huoltotöihin. Aikaisimmin esimerkiksi siivoojana työskennellyt henkilö voi saada hoidettavakseen myös kiinteistönhuoltotöitä. Tämä edellyttää henkilöltä uudenlaista osaamista. Monialaisena toimijana Amiedu pystyy kouluttamaan henkilön uusiin tehtäviin, Sirpa Huuskonen painottaa.

Osaamisten säännöllistä kartoitusta

ISS Palvelut selvittää säännöllisesti työntekijöidensä osaamisia ja miettii kehitystarpeita Amiedun kanssa.

-Esimiehille olemme kehittäneet systemaattisen valmennusjärjestelmän. Jokainen työntekijämme arvioi omaa esimiestään. Se synnyttää palautetta, jonka perusteella pystytään arvioimaan koulutustarpeet. Tässä edetään pienin askelin, mutta eteenpäin mennään järjestelmällisesti. Kokonaispalveluratkaisu tuo arvoa asiakkaalle ja työntekijöille, Sirpa Huuskonen linjaa.

-Kun ihmiset tietävät työnsä merkityksen, ja heille on tarjottu onnistumisen edellytykset, hyvät työkaverit sekä kannustava ja vaativa esimies, syntyy aito halu tehdä työt hyvin. Siitä nousee työn tuottavuus. Tyytyväiset, osaavat ja tehokkaat työntekijät saavat aikaan tyytyväiset asiakkaat, jotka ostavat lisää palveluja. Niin syntyy kannattavuutta ja jatkuvuutta.
Lisätietoja ISS Palveluista: www.fi.issworld.com

 

Tutustu muihin referensseihimme »

Lue uusimmat Amicase-artikkelit »