Amiedu edistää helsinkiläisten osaamista

Amiedu tekee monipuolista ja rakentavaa yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa. Koulutuksia on järjestetty monilta eri aloilta, ja pääpainona on ollut kielikoulutus. Osastopäällikkö Eija Hannilla Helsingin kaupungin henkilöstövoimavaraosastolta on monen vuoden kokemus yhteistyöstä Amiedun kanssa.

Helsingin kaupungin henkilöstövoimavaraosaston vastuualueella on kaupungin henkilöstön saatavuuden ja liikkuvuuden edistäminen, uudelleensijoitustoiminta, työllisyyspolitiikka ja työllistymistä tukevien palveluiden tuottaminen helsinkiläisille. Lisäksi osasto tuottaa eläkeneuvontaa kaupungin henkilöstölle.

– Toiminnan kehittämiseksi meillä on säännöllisiä ohjausryhmätapaamisia, joissa on mukana Helsingin kaupungin henkilöstöhallinnon johtoa sekä Amiedun johtoa. Lisäksi toimintaa ohjataan asiantuntijoiden voimin puolin ja toisin. Amiedu toimii joustavasti, ja saamani palaute myös asiantuntijoidemme työryhmistä on ollut hyvää.

 

Laadukkaat koulutukset

Hankintalain mukaisesti Helsingin kaupunki kilpailuttaa koulutuksiaan. Kilpailutusten kriteereissä hinnan lisäksi laatutekijöillä on suuri rooli. Amiedun palveluiden laatu on vastannut odotuksia.

Yksi keskeisimmistä kaupungin Amiedulta hankkimista koulutuksista on suomen kielen koulutus, jota tarjotaan kaupungin palveluksessa oleville ja työllisyyspalveluissa oleville maahanmuuttajille. Koulutusta kehitetään yhteistyössä Amiedun kanssa kaupungin ja maahanmuuttajien tarpeista lähtien. Koulutuksen lisäksi kaupunki ostaa Amiedulta suomen kielen testausta.

– Varmaa on, että tulevaisuudessakin toteutamme ja räätälöimme kielikoulutuksia, sillä niiden tarve kasvavat edelleen, toteaa Eija Hanni.

Helsingin kaupunki on ollut myös kumppanina mukana pitkäaikaistyöttömien AmiPaja-toiminnassa kuntarahaosuudella. Amipaja ohjaa ja valmentaa ihmisiä hoiva- ja siivoustyöhön sekä catering-alalle.

– Hankimme Amiedulta myös eri alojen ammatillista rekrytointikoulutusta työttömille helsinkiläisille ja samalla kaupungin ja yritysten työvoimatarpeeseen. Amiedu on lisäksi kouluttajana joissakin järjestämissämme oppisopimuskoulutuksissa, joista saamme myös uutta työvoimaa kaupungin palvelukseen.

– Kun koulutamme ihmisiä ammattiin, niin autamme ihmisiä työllistymään ja samalla vahvistamme kaupungin henkilöstön saatavuutta, toteaa osastopäällikkö Eija Hanni.

Lisätietoja Helsingin kaupungista: www.hel.fi

 

Tutustu muihin referensseihimme »

Lue uusimmat Amicase-artikkelit »