Timanttiset-ketjun FinnGold panostaa turvallisuusjohtamiseen

Osana Timanttiset-ketjua toimiva FinnGold Oy kehittää liiketoimintaansa suunnitelmallisesti. Tärkeäksi kehittämisen kohteeksi nousi turvallisuus, jota lähdettiin parantamaan Amiedun TurvallisuusLuotsi-toimintamallin avulla. Tulokset ovat olleet rohkaisevia ja turvallisuus kohentunut.

Osuuskunta Timanttisten ja Amiedun ja yhteistyö pitää sisällään suunnitelmallista, Timanttisten ketjutoimintaa tukevia sekä ketjukauppiaiden liiketoiminnasta johdettuja osaamisen kehittämiseen ja kilpailukyvyn varmistamiseen räätälöityjä valmennuksia. Yhteistyö pitää sisällään myös tutkintotavoitteisia koulutuksia.  Timanttisten koulutukset räätälöidään erikoiskaupan eli kello ja kultakaupan erityispiirteet huomioonottaen ja erilaisia valmennusteemoja ovat esimerkiksi turvallisuus, johtaminen ja esimiestyö sekä myynti ja asiakaspalvelu.

– Meillä on kokonaisvaltainen yhteistyö ketjutasolla. Siihen kuuluu esimerkiksi Timanttiset-Akatemia, jossa on erilaisia myymälävastaavien ja myyjien koulutuksia, kertoo osana Timanttiset-ketjua toimivan FinnGold Oy:n toimitusjohtaja Kai Minkkinen.

FinnGold Oy nosti turvallisuuden tapetille

FinnGold Oy:llä on 23 kulta- ja kellosepänliikettä ympäri Suomen. Pirkanmaan ja Keski-Suomen lisäksi liikkeitä on myös pääkaupunkiseudulla. Vähittäiskaupan ohella yritys harjoittaa maahantuontia sekä tukkukauppaa ja työllistää yhteensä noin 120 henkilöä. Yritys näkee turvallisuuden yhtenä perustoimintonaan ja kokee sen kehittämisen erittäin tärkeänä. Yrityksen toimiala tuo omat haasteensa turvallisuuskysymyksiin samoin kuin toimiminen erilaisissa liiketiloissa ympäri maan.
– Tällä alalla pitää olla koko ajan hereillä ja seurata mitä tapahtuu. Taloudellinen taantuma lisää turvallisuusriskejä ja erilaisia häiriötekijöitä on silloin entistä enemmän. Esimerkiksi ryöstöt ovat todellinen uhka koko alalla ja siksi turvallisuuden kehittämiseen haluttiin erityisesti panostaa, toteaa FinnGold Oy:n Retail Business Manager Sanna Asonen-Linkala.

Työkalu tarpeeseen

FinnGold Oy:n turvallisuusasioiden kehittämisen kumppaniksi valikoitui tuttu Amiedu ja työkaluksi TurvallisuusLuotsi, jonka toimintamalli lähtee liikkeelle yrityksen turvallisuuden nykytilan analysoinnista. Tämän jälkeen tehdään konkreettinen toimenpidesuunnitelma turvallisuustason parantamiseksi. Nykytilaa arvioidaan yrityksen avainhenkilöiden haastatteluilla, jossa käydään läpi turvallisuuden hallintaa, johtamista ja yrityksen prosesseja. FinnGold Oy:stä saatiin mukaan edustusta erityyppisistä myymälöistä sekä hallinnosta ja johdosta: näin saatiin monipuolista tietoa operatiiviselta tasolta ylimpään johtoon saakka. Kun kehitettävät kohteet oli tunnistettu, tehtiin toimenpidesuunnitelma, joka ottaa huomioon uusien toimintatapojen jalkautuksen. Muutosten toteutumista seurataan jatkokontrolleissa.

– Olemme tehneet useita konkreettisia toimenpiteitä: myymäläkalusteisiin on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota, vartioinnin tasoa lisätty ja turvalaitteistoa kehitetty. Nämä kaikki ovat lisänneet turvallisuuden tunnetta myymälöissä. Myös tietoturva nousi yhdeksi kehittämiskohteeksi, ja siihen onkin nyt panostettu, Kai Minkkinen luettelee.

– Heräsimme siihen, että asioita ja ohjeita ei ollut dokumentoitu riittävällä tarkkuudella. Turvallisuuskysymyksiin liittyvä tieto ei myöskään ollut kaikilta osin helposti kaikkien saatavilla. Asioita on ehkä sovittu suullisesti, eikä tieto ole siirtynyt esimerkiksi henkilövaihdoksissa, täydentää Sanna Asonen-Linkala.

Tärkeitä löydöksiä

TurvallisuusLuotsi nosti ehkä yllättävästikin turvallisuusasioista viestimisen henkilökunnalle keskeiseen asemaan. Myös ennaltaehkäisyllä ja uhkiin ennakolta varautumisella nostetaan turvallisuustasoa.

– Olemme tarkentaneet ohjeistusta esimerkiksi siihen, miten uhkatilanteissa toimitaan. Tärkeässä asemassa tässä on talon sisäinen intranet, josta turvallisuusohjeet löytyvät nyt entistä selkeämmin ja laajempina. Intranetin lisäksi toimintaohjeista on tehty kansiot, jotka ovat myymälöissä henkilökunnalle helposti saatavissa, Kai Minkkinen kertoo.

– Turvallisuusasioista tiedottaessa tärkeää on säännöllinen muistuttaminen sekä ohjeiden ja käytäntöjen muutoksista kertominen. Näitä asioita käydään läpi uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja säännöllisesti esimerkiksi myymälävastaavien tapaamisissa, Sanna Asonen-Linkala jatkaa.

 

Tutustu muihin referensseihimme »

Lue uusimmat Amicase-artikkelit »