Clas Ohlson panostaa osaamisen kehittämiseen ja johtamiseen

Clas Ohlson on kasvanut Suomessa nopeassa tahdissa valtakunnalliseksi 30 kaupan kauppaketjuksi. Samalla henkilöstömäärä on lähes kaksinkertaistunut 250 työntekijästä 400 työntekijään. Se toi eteen selkeän tarpeen laajamittaisen koulutuskumppanin löytämisestä.

 

– Puolitoista vuotta sitten totesimme keskeiseksi haasteeksi pitkäkestoisen ammatillisen kehittämisen. Henkilöstömme keski-ikä on alle 30 vuotta, ja meillä on paljon työntekijöitä, joilta puuttuu kaupan alan koulutus, Clas Ohlsonin Suomen toimintojen toimitusjohtaja Sampo Päällysaho kertoo.

 

– Haimme kumppania, jolla on osaamista vähittäiskaupassa sekä riittävät resurssit toimia pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Meille oli tärkeää myös valmius tuottaa räätälöityjä koulutuksia, haastaa omaa osaamistamme ja toteuttaa pitkäkestoisia, ammattitutkintoon johtavia valmennuksia. Juuri näistä syistä aloitimme yhteistyön Amiedun kanssa alkusyksystä 2012.

 

Kumppanuudella pitkäkestoisia vaikutuksia

 

Clas Ohlsonilla asiakaskohtaaminen, tuotetuntemus ja -osaaminen sekä hyvä esimiestyö ovat keskeisessä roolissa jokapäiväisessä kaupankäynnissä.

 

– Kumppanuudella Amiedun kanssa haemme sekä lyhyt- että pitkäkestoisia ratkaisuja, jotka näkyvät asiakas- ja työtyytyväisyytenä ja sitä kautta kehittyvänä liiketoimintana. Meillä koulutuksen vaikuttavuusmittarit johdetaan suoraan liiketoimintamittareista, ja niitä mittaroidaan koulutus- ja tilikausikohtaisesti, Päällysaho painottaa.

 

Koulutusyhteistyö sisältää erilaisia räätälöityjä koulutuksia kuten esimiehille suunnatut Clas Ohlsonin konsernitason Leadership-koulutukset, jotka Amiedu toteuttaa Suomessa suomenkielellä. Ammatillisista tutkinnoista yhteistyöhön sisältyy muun muassa Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, Myynnin ammattitutkinto ja Johtamisen erikoisammattitutkinto.

 

– Ammatillisen tutkinnon suorittamisella ja pitkäkestoisilla valmennuksella on erityisen motivoiva vaikutus sitouttaa työntekijöitämme.

 

– Yhteistyössä Amiedun ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa on myös toteutettu kaupan alan rekrytointiohjelma, jonka avulla nuoret työttömyysuhan alla olevat ovat saaneet mahdollisuuden koulutukseen, työharjoitteluun ja edelleen töihin.

 

Panostukset näkyvät työnantajamielikuvassa

 

Amiedun kanssa solmittu kumppanuus on tuonut Clas Ohlsonilla osaamisen kehittämiseen pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta.

 

– Kumppanuussopimuksen ansiosta meillä on yhteinen foorumi, strategisen kumppanuuden ohjausryhmä, jonka puitteissa määritämme henkilöstön kehitykselle tarvittavat koulutukset riittävän ajoissa useammaksi vuodeksi eteenpäin. Ohjausryhmän jäseninä toimivat Suomen Clas Ohlsonin toimitusjohtaja ja henkilöstöpäällikkö sekä Ruotsista konsernin HR-strategisti. Tällä kokoonpanolla saadaan sekä konsernin että maayhtiön liiketoiminnan tavoitteista johdettua suuntaviivat osaamisen kehittämiselle, Päällysaho selvittää.

 

Hyvin organisoidulla osaamisen kehittämisellä on positiivinen vaikutus työnantajamielikuvaan. Yhtiö joka panostaa henkilöstön kehittämiseen on kiinnostava myös potentiaalisten työntekijöiden silmissä. Universumin vuonna 2013 teettämässä tutkimuksessa Clas Ohlson nousi haastajalistalla toiseksi potentiaalisten työntekijöiden silmissä.¹

 

– Me tarvitsemme laajamittaista koulutusyhteistyötä nykyisen henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi, mutta yhtä lailla se on viesti myös huomisen työntekijöille.

 

– Yhteistyömme Amiedun kanssa on ollut alkuperäisiä tavoitteitamme laajempaa, josta kiitos kuuluu pitkälti kumppanillemme. Kun käytössämme on Amiedun osaaminen ja työvälineet, voimme luottaa siihen, että olemme osaamisen kehittämisen edelläkävijöitä nyt ja tulevaisuudessa, Päällysaho kiittelee.

 

Lähde: Universumin opiskelijatutkimus 2013

 

Lisätietoja Clas Ohlsonista: www.clasohlson.fi

 

Tutustu muihin referensseihimme »

Lue uusimmat Amicase-artikkelit »