Kumppanuus on vahvistanut osaamisen johtamista

Caverion Suomi Oy syntyi kesäkuussa 2013 kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden irtautuessa YIT-konsernista itsenäiseksi konsernikseen. Alan suurimmalla toimijalla tarvitaan hyvin monenlaista ammattiosaamista. Myös osaamisen johtaminen vaatii valmennusta, kehittämistä ja ylläpitoa.

 

Amiedun kanssa solmittu kumppanuussopimus on nostanut osaamisen kehittämisen ja johtamisen Caverionissa uudelle tasolle.

 

– Olemme erittäin tyytyväisiä nykyiseen kumppanuusmalliin, jossa sisäinen ja ulkoinen osaaminen yhdistyvät. Nyt meillä on ammatillinen ote valmennustarjontaan, sen toteutukseen ja palautteisiin. Toiminta on laadukasta, toimivaa ja suunnitelmallista, Caverion Suomen henkilöstöjohtaja Aimo Virtanen kertoo.

 

Strategiaamme kirjatut teemat – Hoidamme asiat kerralla kuntoon, Ihmisiimme voi luottaa ja Kustannukset pysyvät kurissa – liittyvät tulevina vuosina vahvasti osaamisen kehittämiseen. Niiden pitää näkyä kaikessa, mitä teemme, Virtanen painottaa.

 

Suoraa palautetta
puolin ja toisin

Ensimmäisen vuoden aikana yhteistyö on keskittynyt valtakunnallisesti toteutettaviin turvallisuuskoulutuksiin.

 

– Erilaisiin sertifikaattikoulutuksiin osallistuu vuositasolla nelisensataa henkilöä. Valtava määrä sitoo resursseja, eikä valmentaminen ole meidän ydinosaamista. Työturvallisuuden hyviä osaajia toki löytyy talosta, mutta halusimme yhteistyökumppaniksi koulutuksen ammattilaisen, turvallisuuspäällikkö Markku Parjanen kertoo.

 

– Käytännön työtä helpottamaan rakensimme intranetiin portaalin, josta on linkki suoraan Amiedun valtakunnallisiin korttikoulutuksiin. Alueelliset vastuuhenkilömme hoitavat koulutustarpeiden kartoituksen, seurannan ja käytännön järjestelyt.

 

Henkilökunnan antama palaute on ollut positiivista. Turvallisuuskoulutuksiin on saatu lisää syvyyttä ja tuoretta näkökulmaa.

 

– Koemme hyvänä myös sen, että saamme Amiedun kouluttajilta suoraa palautetta siitä, millä asenteella meidän väki valmennukseen osallistuu tai minkälaisia konkreettisia puutteita havaitaan. Näin pystymme muuttamaan myös omia toimintatapojamme, Parjanen selvittää.

 

Konkreettisia
tuloksia

Työturvallisuus liittyy Caverionilla kaikkeen osaamisen kehittämiseen, ja se on myös sisällytetty uuteen strategiaan. Laadukkaasti järjestetty koulutus näkyy selkeästi vaikuttavuusluvuissa. Työtapaturmien määrä on vuodessa laskenut yli 30 prosenttia ja työtyytyväisyys kasvanut.

 

– Nämä ovat keskeisiä ja konkreettisia mittareita. Kun koulutuksen taso paranee ja viesti selkeytyy, muokkautuu myös työntekijöiden asenne. Onhan se yksi osaamisen kehittämisen perustavoitteista, Markku Parjanen toteaa.

 

Turvallisuuteen liittyvät toimintamallit, valmennukset ja niihin asennoituminen ovat saaneet Caverionilla positiivista palautetta myös ulkoisen auditoijan toimesta.

 

Osaava henkilöstö on kilpailuvaltti

Caverionilla kannustetaan elinikäiseen oppimiseen, olipa kyse korttikoulutuksista, lyhyistä valmennuksista tai tutkintoon tähtäävistä opinnoista.

 

– Kumppanuus on lähtenyt liikkeelle erilaisilla turvallisuuskoulutuksilla. Jatkossa toteutamme Amiedun kanssa myös räätälöityjä valmennuksia sekä tutkintoon johtavia ammatillisia koulutuksia. Kaikella osaamisen kehittämisellä tuetaan strategian toteutusta, Aimo Virtanen sanoo.

 

Tulevaisuudessa kilpailu kohdistuu asiakkuuksien lisäksi yhä enemmän osaavaan henkilöstöön.

 

– Ei ole yhdentekevää, millä tavalla osaamisen kehittämistä hoidetaan ja johdetaan, Virtanen muistuttaa.

 

Lisätietoja Caverionista

Tutustu muihin referensseihimme »

Lue uusimmat Amicase-artikkelit »