Vuorotellen – Kriittinen dialogi kulttuurienvälisen osaamisen välineenä

Projektin kesto

23.3.2012 – 30.6.2014

Projektikoordinaattori

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö / Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK)

Rahoittaja

Opetushallitus

Projektin tavoite ja tulokset

Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden parissa työskentelevien ammatillisten aikuiskouluttajien, ohjaajien ja arvioijien osaamista kehittämällä käytännön välineitä monikulttuuriseen osaamiseen ja pedagogiikkaan. Koulutus syventää ja vahvistaa tietämystä ja osaamista kulttuurien tuntemuksesta sekä lisää valmiuksia kulttuuriseen dialogiseen ohjaamiseen oppilaitoksissa ja työssäoppimisjaksoilla.  Hanke palvelee koulutusorganisaatioita monikulttuurisen oppimisympäristön rakentamisessa ja monimuotoisuutta tukevan dialogisen oppimisprosessin luomisessa.

Koulutuksen tavoitteena on osallistujien aktiivinen verkostoituminen eri oppilaitosten välillä sekä pedagogisten käytäntöjen ja kokemusten jakaminen. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan ja otetaan ohjatusti käyttöön erilaisia TVT-tekniikan ja sosiaalisen median välineitä vuorovaikutteisen oppimisympäristön luomiseksi.