VERSOT – Verkkosuomea maahanmuuttajille

Projektin kesto

8.5.2009 – 31.12.2012

Projektikoordinaattori

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto ja Opetushallitus

Projektin tavoite ja tulokset

VERSOT-hankkeessa kehitetään verkko-opiskelumateriaaleja maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun. Suomen kielen opiskelun ohella materiaalit antavat maahanmuuttajille tietoa myös erilaisista ammattialoista ja ammattien osaamisvaatimuksista, suomalaisesta työelämästä, työkulttuurista ja työtavoista sekä  suomalaisesta yhteiskunnasta.

Materiaalien tavoitteena on tukea työelämässä ja ammatissa tarvittavan suomen kielen kehittymistä ja samanaikaisesti myös itse ammatin ja työelämävalmiuksien oppimista. Kielitaidon kehittyminen parantaa ammatinoppimisen edellytyksiä ja samalla myös maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia.

VERSOT-hanke on osa Opetushallituksen koordinoimaa AIKIS Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutuksen kehittämishanketta.

Lisätietoa hankkeesta AMKE:n kotisivuilta