Väylä työhön

Projektin kesto:

1.1.2017 – 30.6.2019

Rahoittaja:

ESR

Projektin tavoite ja tulokset:

Hankkeen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajille nopeampia polkuja ja siirtymiä työelämään ja ammatilliseen koulutukseen. Pääkaupunkiseudun kattava toimintamalli tarjoaa asiakaslähtöisemmän tavan ohjata maahanmuuttajia heille soveltuvaan koulutukseen. Oppilaitosten verkostomaista yhteistyötä kehittämällä ja vahvistamalla luodaan yhteinen koulutustarjotin ja ohjausmalli PKS-verkoston kesken. Innovatiivisten koulutuspilottien avulla kehitetään uusia malleja ammatilliseen koulutukseen. Verkoston toimijat jatkavat yhteistyötä myös hankkeen päättymisen jälkeen, lisäksi hankkeen ulkopuolisten oppilaitosten on mahdollista liittyä toimijaverkostoon hankkeen päättymisen jälkeen.

Projektikoordinaattori:

Omnia, Marja-Riitta Lygdman

Projektikumppanit:

Amiedu, Helsinki Business College Oy, Helsingin Diakoniaopisto, Stadin aikuisopisto, Vantaan ammattiopisto Varia ja Vantaan aikuisopisto

Yhteystiedot:

projektipäällikkö: Elena Wernick
puhelin: 050 439 6285
s-posti: elena.wernick@amiedu.fi
posti- ja käyntiosoite: Strömberginkuja 3, 00380 Helsinki