TYKO- Työelämän konsultoiva osaamisen kehittäminen

Projektin kesto

Projekti päättyy 31.12.2014

Projektikoordinaattori

Amiedu

Rahoittaja

Uudenmaan ELY-keskus

Projektin tavoite ja tulokset

Hankkeen tavoitteena on lisätä Amiedun
asiakkailleen tarjoamien koulutuspalveluiden asiakaslähtöisyyttä ja
asiakaskeskeisyyttä ja sitä kautta varmistaa osaamisen kehittämispalveluiden
vaikuttavuus, laatu ja tehokas tuottaminen seudun työnantajien kannattavan ja
kilpailukyisen toiminnan vahvistamiseksi.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä
asiakasorganisaatioiden kanssa. Hankkeessa analysoidaan osallistuvien
asiakasorganisaatioiden nykytila ja tulevaisuuden tavoitteet, sekä asiakkaat
osallistavan prosessin kautta määritellään tarvittavat toimenpiteet sisältävät
asiakaskohtaiset kehittämisohjelmat. Kehittämisohjelmien kautta parannetaan
asiakasorganisaatioiden osaamista niiden omien liiketoiminnallisten
tavoitteiden ja kehittämistarpeiden ohjaamana.

Hankkeen tuotoksena syntyy kehittämisprosessien
kautta paitsi hankkeen aikaista suoraa asiakashyötyä, myös Amiedun kartoituspohjaiseen
toimintaan perustuvia temaattisia palvelukonsepteja muissa asiakkuuksissa
hyödynnettäväksi. Teemat perustuvat olemassa oleviin asiakastarpeisiin.
Palvelukonseptien toimivuus ja vaikuttavuus varmistetaan asiakaskohtaisesti
toteutettavien pilotointien kautta.