Toisin sanoen

Projektin kesto

27.5.2013–31.12.2014

Projektikoordinaattori

Ami-säätiö,
Amiedu

Rahoittaja

Opetushallitus

Projektin tavoite

Monimuotoistuva työyhteisö ja koulutusorganisaatio
maahanmuuttajaoppijan oppimisen tukena –hanke 2013-2014
Maahanmuuttajien ammatillisen aikuiskoulutuksen
kehittäminen

Tavoitteet
1. Vakiinnuttaa koulutusmalli, jossa

  1. Yhdistetään ammattiaineen ja suomen kielen opintojen eteneminen opiskelijan kannalta optimaalisella tavalla, ns. hybridi-malli
  2. Tunnistetaan maahanmuuttajan opintojen karikot ja toisaalta toimivat väylät
  3. Tunnistetaan kouluttajien osaamisvajeet/vahvuudet
  4. Kehitetään opetusmenetelmiä (mm. tandem-malli)
  5. Selkokielennetään oppimateriaaleja (sote, pupa, ict, mara, rakennus, elintarvikeala)

2. Moniammatillisen verkostotyöskentelyn edistäminen ja kehittäminen

  1. Yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen edelleen ja hyvien käytäntöjen jakaminen uusiin verkostoihin (benchmarkkaus)
  2. Käytännönläheisten pedagogisten ja sosiaalisten innovaatioiden näkyviksi tekeminen ja jakaminen verkostossa

Tuotokset

  1. Opintojen etenemisen optimointi
  2. Ammatillisen kouluttajan ja suomen kielen kouluttajan vastavuoroinen yhteistyömalli
  3. Aiempien hankkeiden materiaalien hyödyntäminen ja uusien selkokielentäminen

 

Projektimateriaalit

Toisin sanoen -hankkeen esite (pdf) »