The Best Cleaning Practice in Europe

Projektin kesto

2013-2015, 1.8.2013-31.7.2015

Projektikoordinaattori

OÜ Puhastusekspert Virosta. Muina toimijoina ovat olleet Matisz, Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség Unkarista, Scuola Nazionale Servizi Foundation Italiasta ja Polish Cleaning Chamber of Commerce Puolasta.

Projektin tavoite ja tulokset

Projektin tavoitteena on ollut tunnistaa yhtäläisyydet ja eroavaisuudet eri maiden koulutuksissa ja pätevyysvaatimuksissa sekä selvittää, minkälaisia standardeja siivousalalla on käytössä eri maissa ja mitä tutkimuksia eri maissa on tehty siivousalalla. Selvitysten ja vertailujen pohjalta voidaan eri maiden vahvuuksista muokata parhaita käytäntöjä siivousalalle. Projektin aikana on ollut seitsemän tapaamista, joissa on käyty läpi eri maiden käytäntöjä ja pyritty löytämään erialaisia vahvuuksia toiminnoissa. Työn pohjalta syntynyttä materiaalia on tallennettu projektin sivuille. Sivuilta löytyy mm. kuvauksia siivousalan koulutuksista eri maissa ja luettelo siivousalalla tehdyistä tutkimuksista. Tuloksiin voi tutustua täältä.