TATU – Tallenteet havainnollistamisen tueksi

Projektin kesto

1.6.2011 – 31.12.1012

Projektikoordinaattori

Ami-säätiö, Amiedu.

Rahoittaja

Opetushallitus

Projektin tavoite ja tulokset

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on synnyttää koulutusorganisaatioille malli tuottaa oppilaitosrajat ylittävän vertaistuotannon kautta yhteiskäytettäviä ja ylläpidettäviä tallenteita. Tallenteiden tuottamisessa sovelletaan uusinta pedagogista ja teknologista tietoa asiakaslähtöisten koulutuspalveluiden tuottamiseksi. Tallenteet muodostavat yhteisen materiaalivaraston yhteistyöverkoston käyttöön.

Hankkeen tavoitteena on luoda vertaistuotantoprosessi tuottamalla ja pilotoimalla kaksi tallennepohjaista oppimisen kokonaisuutta (Office 2010 ja Windows 7 – siirtymäkoulutukset), jotka mahdollistavat aikaan ja paikkaan sitoutumattoman oppimisen. Asiakasyrityksille suunnattujen pilottien kautta on tavoitteena mallintaa ja rakentaa palvelutuotantoprosessi tallennepohjaisten koulutusten tuottamiselle ja ylläpitämiselle.

Hankkeen välillisenä tavoitteena on edistää eri oppilaitosten henkilöstön verkostomaista toimintaa, edistää yhteisöllisyyttä ja innovatiivisuutta tukevien verkostorakenteiden syntymistä sekä edistää jakamisen kulttuuria ja luoda puitteet oppilaitosrajat ylittävälle tallenteiden hyödyntämiselle.

Tutustu projektisivuun www.digiope.fi