TALOKS – talotekniikan verkostolla tulosta

Projektin kesto

1.1.2008 – 31.12.2010

Projektin koordinaattori

Porin AKK

Rahoittaja

Opetushallitus

Projektin tavoite ja tulokset

Hankkeessa kehitettiin talotekniikka-alan yhteistyöverkostoa työelämälähtöisesti niin, että verkostoon löydettiin mm. sellaiset asiantuntijakouluttajat, jotka pystyivät tarjoamaan koulutusta talotekniikka-alan erityisosaamisalueilta. Verkoston avulla varmistetaan yrityksille kattava koulutuspalvelujen tarjonta alalla. Hankkeen kautta on syntynyt sekä ammattialakohtaisia ja alueellisia työelämälähtöisiä yhteistyöverkostoja.

Hankkeessa syntyi tuotoksena myös Ammattilaisrinki opas. Opas on tarkoitettu mm. hiljaisen tiedon hyödyntämiseen yrityksissä sekä tukemaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista.  Oppaaseen on kerätty hyvää tietoa erityisesti ammattilaisringin valmentajalle. Opas toimii myös hyvänä evästyksenä ja työkaluna Ammattilaisringin muille toimijoille, kuten esimerkiksi kouluttajalle, työpaikkaohjaajalle tai Ammattilaisringin toimijajäsenille.

Projektimateriaalit

Lue lisää Ammattilaisringistä (pdf. 7 Mt) »