SUKIMO - Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen suomen kielen moduulirungot

Projektin kesto

1.9.2012 – 31.10.2013

Projektikoordinaattori

Axxell

Rahoittaja

Opetushallitus

Projektin tavoite ja tulokset

Hankkeen tavoitteena on kehittää Opetushallituksen asettaman opetussuunnitelman perusteiden, Osallisena Suomessa -kehityssuunnitelman sekä kielitaidon arvioinnin yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaiset moduulirungot aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen käyttöön. Projektin aikana    määritellään eri koulutuspolkujen moduulien tavoitetaidot ja viestinnälliset tilanteet sekä eri moduulien ydinsisällöt (vähimmäisvaatimukset) ja annetaan suositus opetusjärjestyksestä.