ProMaint 2017

Projektin kesto

1.7.2011-31.12.2013

Projektikoordinaattori

Amiedu

Rahoittaja

Euroopan Aluekehitysrahasto EAKR

Projektin tavoite ja tulokset

ProMaint 2017 -projektissa tutkitaan ja kehitetään innovatiivisia menetelmiä huipputekniikan osaamisen parantamiseksi. Erityisesti edistetään huipputekniikan käyttöönoton, ja suunnitelmallisen kunnossapidon osaamista. Projektista hyötyvät Etelä-Suomen teollisuusyritykset, koska niiden teknologiaosaaminen paranee. Jotta huipputekniikan osaamisvaatimukset tunnistetaan oikein, projektissa tehdään yhteistyötä teollisuusyritysten kanssa. Projektin tuloksena syntyy oppilaitosten ja teollisuusyritysten välinen toimintamalli, joka palvelee yritysten kehitystoimintaa.

ProMaint 2017 -projektissa kehitetään innovatiivisia ja tehokkaita oppimisjärjestelmiä, joilla parannetaan huipputekniikan ammatillista osaamista. Projektin  oppilaitoksissa otetaan käyttöön uudenaikaisia automaatiojärjestelmiä sekä uusia ja laadukkaita verkko- ja  etäopiskelujärjestelmiä. Niiden avulla parannetaan teollisuusyritysten henkilöstön teknologiaosaamista.