PK-yritysten osaamisohjelmatyökalun lanseeraus ja jatkokehittäminen.

Projektin kesto

31.12.2013 asti ja raportointi tammikuussa 2014.

Projektikoordinaattori

Amiedu

Rahoittaja

TYKE

Projektin tavoite ja tulokset

Lähinnä suuremmilla yrityksillä on käytössään jonkinverran erilaisia henkilöstöhallintoon suunnattuja ATK-ohjelmistoja, joiden avulla voidaan verrata työpaikan työtehtävän ammattitaidollisia vaateita sekä kyseistä työtehtävää hoitavan työntekijän olemassa olevaa ammattitaitoa (aiemman hankkeen Pk-yritysten osaamisohjelmatyökalun tarveselvityksen yrityksille suunnatun webropol-kyselyn mukaan). Samoin internetissä on kaikkien vapaassa käytössä työväline (osaan.fi -verkkosivusto), jolla työntekijä voi arvioida omaa osaamistaan suhteessa näyttötutkintojen perusteisiin.

Aiemman hankkeen, Pk-yritysten osaamisohjelmatyökalun tarveselvityksen (v. 2010-2011), mukaan markkinoilla ei ole sellaista ohjelmistoa, joka mahdollistaa samanaikaisesti kolmen eri näkökulman vertailun tekemisen eli työntekijän osaamisen, työnantajan tarjoaman työpaikan työtehtävän edellyttämän osaamisen ja tarjolla olevan koulutuksen / tutkinnon muodostaman / vaatiman osaamisen välillä.

PK-yritysten osaamisohjelmatyökalun sisällön tuottaminen ja testaus -jatkohankkeen (v. 2011-2012) tarkoituksena oli selvittää ja tuottaa sisältö kyseiselle puuttuvalle työkalulle (piloiteiksi valituille kaupan ja metalli aloille) sekä testata sitä käytännössä Uudenmaan alueen metalli- ja kaupanalojen pk-yrityksissä sekä työnantajan että työntekijöiden näkökulmasta.

Tämän uuden jatkohankkeen tavoitteena on lanseerata kehitetty ja testattu osaamisohjelmatyökalu  yrityksille ja oppilaitoksille, sekä tiedottaa siitä seminaarien ja koulutustilaisuuksien muodossa. Tarkoituksena on käynnistää myös jatkokehitys, jonka tavoitteena on laajentaa osaamisohjelmatyökalun käytettävyyttä rakentamalla siihen laajempi raportointiosio sekä sisältöjä myös muiden kuin kaupan ja metallialan käyttöön.