PALMA – Ennakoiva asiakaspalvelumalli

Projektin kesto

1.1.2013 – 31.12.2013

Projektikoordinaattori

Ami-säätiö, Amiedu

Rahoittaja

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (valtionavustus työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hoitamiseen).

Projektin tavoite ja tulokset

PALMA-hankkeen tavoitteena on luoda hankepartnereiden yhteinen palvelumalli, jossa määritellään, mistä ja miten ennakointi- ja asiakastarpeisiin liittyvää tietoa kerätään ja ennen kaikkea miten tietoa hyödynnetään osana kunkin koulutuksen järjestäjän toiminnan ja koulutustarjonnan kehittämistä. Hankkeella pyritään osaamisen parempaan siirtymiseen organisaatioiden sisällä, ennakointitiedon nykyistä parempaan ohjausvaikutukseen ja tätä kautta parempaan asiakaspalveluun.

Hankkeessa mm. toteutetaan hankepartnereiden avainhenkilöiden valmennusta ennakointi- ja asiakasosaamiseen. Ennakoivaa asiakaspalvelumallia sovelletaan käytäntöön kunkin hankepartnerin strategiseen kärkialaan kohdentuvan pilotoinnin kautta.

Hankkeessa kehitetään ennakointityötä tiiviillä kytkennällä Pääkaupunkiseudun ennakointimallin ja Ennakointikamarin toimintaan – näissä toimijoina ovat hankepartnereiden lisäksi myös muita ammatillisen koulutuksen järjestäjiä sekä ammattikorkeakouluja, Helsingin seudun kauppakamari ja Uudenmaan liitto.