PALKEET – Palveleva pääkaupunkiseutu

Projektin kesto

1.8.2011 – 31.12.2012

Projektikoordinaattori

Ami-säätiö, Amiedu

Rahoittaja

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (valtionavustus työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hoitamiseen).

Projektin tavoite ja tulokset

Pääkaupunkiseudun kunnat ja niiden omistamat ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjät tekevät tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittämiseksi, koulutuksen asiakaslähtöisyyden ja -keskeisyyden, laadun ja vaikuttavuuden sekä tehokkuuden päämäärätietoiseksi kehittämiseksi.

PALKEET-hankkeen tavoitteena on hankkeeseen osallistuvien ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön ja työnjaon edistäminen.

Hankkeen osatehtävät

  • selvitetään tutkintotarjonta pääkaupunkiseudulla
  • päällekkäisyyksien purkaminen ja koulutuksen aukkojen peittäminen
  • ennakointitiedon hyödyntäminen
  • ideoita tarjoaman ja rahoituksen kohdentamisesta
  • pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyön kehittäminen