On the GO – Towards Multicultural Nursing Teams

Projektin kesto

1.8.2011 -31.5.2013

Projektikoordinaattori

Ami-säätiö, Amiedu

Rahoittaja

Elinikäisen oppimisen ohjelma / Leonardo da Vinci. Suomen elinikäisen oppimisen ohjelman/Leonardo da Vinci -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Projektin tavoitteet ja tulokset

Eri kulttuureista tulevien työntekijöiden toimiva yhteistyö hoitoalalla on yhä kasvava haaste. Hankkeen tavoitteena on kehittää erityisesti lähihoitajaopiskelijoiden monikulttuurisia työyhteisötaitoja tutkinnon perusteisiin sisältyen, kasvattaa heitä asenteellisesti ja ammatillisesti myönteiseen suuntaan suhteessa maahanmuuttajatyötovereihin ja -opiskelutovereihin. Hankkeen myötä on tarkoitus tuottaa tulevaisuuden monikulttuurisuustietoisia ja -taitoisia työpaikkaohjaajia, jotka tiimissä toimiessaan vahvistavat sopeutumista, yhteishenkeä, työtyytyväisyyttä sekä työhön sitoutumista.

Hankkeen avulla mahdollistetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa opiskeleville opiskelijoille työssäoppimisjakso partnerioppilaitosten kautta hankituissa alan työpaikoissa, ja 20 suomalaista opiskelijaa suorittaakin kansainvälisen työssäoppimis- tai opiskeluvaihtojakson partnerimaissa. Vaihtojakson ja siihen liittyvän valmennuksen kautta opiskelijat omaksuvat tärkeitä taitoja nykypäivän hoitotyön työelämää varten. Oman kokemuksen kautta he saavat ymmärrystä ja taitoja toimia hoitotyön monikulttuurisissa työyhteisöissä.

Ulkomaan työssäoppimisjaksojen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään oppilaitosten Amiedun sekä Hyrian aikaisemmissa hankkeissa tuotettuja materiaaleja ja toimintomalleja.

 

Projektimateriaalit

Tutustu projektimateriaaliehin.

On the go -esite (pdf)

Tiedote vaihdosta opiskelijoille (pdf)