On the go – Towards Multicultural Nursing Teams VETPRO

Projektin kesto

1.8.2012 -31.5.2015

Projektikoordinaattori

Hyria

Rahoittaja

Elinikäisen oppimisen ohjelma / Leonardo da Vinci. Suomen elinikäisen oppimisen ohjelman/Leonardo da Vinci -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Projektin tavoitteet ja tulokset

Tämän Euroopan Unionin Leonardo da Vinci -ohjelman tukeman asiantuntijaliikkuvuushankkeen avulla sosiaali- ja terveysalan työelämäkumppaneille ja kouluttajille mahdollistetaan asiantuntijavierailu- tai ohjausjakso hankkeen kohdemaissa Bulgariassa, Romaniassa, Norjassa ja Tanskassa. Pohjoismaat ovat työperäisen muuton vastaanottavia maita, kun taas Romania ja Bulgaria ovat työperäisen muuton lähtömaita. Hanke on rinnakkaishanke 2011-2013 rahoitetulle Amiedun koordinoimalle LdV- On the go – Towards Multicultural Nursing Teams IVT -opiskelijaliikkuvuushankkeelle.

On the go-VETPRO-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa työelämän ja oppilaitoksen edustajille yhdessä tutustuminen työperäisen maahanmuuton lähtömaiden sairaanhoitojärjestelmään, koulutukseen, sairaaloihin ja terveysasemiin. Toinen tavoite on benchmarkkaus hyvistä käytännöistä. Ajatuksena on välittää työelämäedustajille ja kouluttajille tietoa Suomeen tulevien hoitoalan työntekijöiden kulttuurista ja ammatillisesta koulutuksesta, sekä tutustua erilaisiin innovatiivisiin malleihin monikulttuurisen työyhteisön toimivuuden kehittämiseksi.

Asiantuntijaliikkuvuudet toteutetaan Norjassa ja Tanskassa, joissa on ollut vuosia paljon työperäistä maahanmuuttoa ja monikulttuurisia työyhteisöjä. Näissä maissa on luotu malleja monikulttuuristen työyhteisöjen toimivuuteen ja hyvinvointiin.  Amiedun ESR-Cofi-projekti mahdollisti myös Paulus Sykehjem:issä Norjassa työtyytyväisyys/monikulttuurinen tiimi –tutkimuksen. Erityisesti Norjan vierailu on benchmarkkaus -matka hyvin toimivaan monikulttuuriseen työyhteisöön. Romanian ja Bulgarian asiantuntijavierailuilla tutustutaan työperäisen maahanmuuton lähtömaiden hoitotyön järjestelmiin, koulutukseen ja kulttuuriin.

 

Projektimateriaalit

Tutustu projektimateriaaleihin.

Norjan-matkaraportti

Romanian-matkaraportti

Blogi asiantuntijavaihdosta