NOPSA2 -Nopeutetun työllistymisen ja ammatillisen kotoutumisen mallin osaamisen kehittäminen ja työelämäyhteistyö, kohderyhmänä maahanmuuttajat

Projektin kesto

3.7.2014 – 31.12.2015

Rahoittaja

Uudenmaan ELY-keskus

Projektikoordinaattori

Amiedu

Projektin tavoite ja tulokset

Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa aiemmassa Nopsa-projektissa luodut maahanmuuttajien työllistymistä tukevat, tehostavat ja nopeuttavat mallit. Hankkeen kautta mahdollistetaan uudessa kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisessa koulutuksen integroivassa koulutusmallissa vaadittu koulutuksen järjestäjien toimijoiden työelämälähtöinen osaamisen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää ja vakiinnuttaa ammatillisen kotoutumisen opiskelijoita vastaanottavien työssäoppimispaikkojen työyhteisöjen alakohtaisia perehdytysmalleja.

 

Hankkeen tuloksena saadaan:

  • Työyhteisöjen alakohtaiset perehdytysmallit
  • Maahanmuuttajien työllistymistä tukevien koulutuspalvelujen ja työssäoppimisjaksojen kehittämisen mallit
  • Hankkeessa mukana olevien alojen kouluttajien työelämälähtöisen, maahanmuuttajaopiskelijoiden työllistymistä tukevan osaamisen kehittyminen
  • pedagogiset ratkaisut integroituun opetukseen sekä yhteistyön ja tiedon jakamisen tukeminen

Viranomaisten kanssa kehitetyt opiskelijoiden hakeutumisen ja ohjauksen käytännöt

 

Projektimateriaalit

Nopsa2 raportti (pdf) »

Katso Nopsa2-video »