NOPSA – Nopeutetun työllistymisen malli, kohderyhmänä maahanmuuttajat

Projektin kesto

17.6.2013 – 31.12.2014

Rahoittaja

Uudenmaan ELY-keskus

Projektikoordinaattori

Amiedu

Projektin tavoite ja tulokset

Projektin tavoitteena on lisätä ja lujittaa yritysten, julkisyhteisöjen ja koulutuksen järjestäjän yhteistyötä kehittämällä työelämälähtöisiä osaamisen kehittämispalveluja, joissa työnantajat ovat mukana mahdollisimman varhain. Projektissa tuotteistetaan maahanmuuttajien nopeutetun työllistymisen koulutusmalli, esimiesten ja työyhteisöjen perehdyttämis- ja valmennusmalli sekä kehitetään hakeutumisvaiheen mallintamista yhteistyössä te-hallinnon ja työnantajien kanssa.

 

Hankkeessa kartoitetaan ammattialakohtaisia tarpeita, vaatimuksia ja mahdollisuuksia eri toimijoiden näkökulmasta: työnantajat, viranomaiset, esimiehet, työpaikkaohjaajat, opiskelijat, kouluttajat. Hankkeessa selvitetään opiskelijoiden valinnan, soveltuvien opiskelijaryhmien muodostumisen edellytykset ja ohjauksen tarve. Mukana ovat seuraavat toimialat: talonrakennus, puhdistus- ja kotityöpalvelut, sosiaali- ja terveysala.

 

Hankkeen tuloksena saadaan:

  • Nopeutetun työllistymisen koulutusmalli mukana oleville aloille
  • Maahanmuuttajaopiskelijoiden hakeutumisvaiheen mallinnus yhteistyössä te-hallinnon ja työnantajien kanssa
  • Nopeutetun työllistymiskoulutuksen pilotointi eri aloilla
  • Monimuotoisen työyhteisön perehdyttämis- ja valmennusmalli