MONATTA – Moniarvoisuudella työllisyys tasapainoon

Projektin kesto:

1.4.2011 – 31.12.2013

Projektikoordinaattori:

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Amiedu mukana osatoteuttajana

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Projektin tavoite ja tulokset

Hankkeen tavoitteena on edistää suomalaisten työmarkkinoiden tasa-arvoa ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan vastaavuutta. Hankkeen kohderyhmiä ovat suomalaiset työnantajat sekä Suomessa asuvat maahanmuuttajat.

Hankkeessa kehitetään työnantajien valmiuksia ja osaamista mm. maahanmuuttajien rekrytoinnin, perehdytyksen, osaamisen hyödyntämisen sekä yritysten ja organisaatioiden välisen verkostoitumisen osa-alueilla sekä maahanmuuttajien taitoja mm. työnhaun, työelämävalmiuksien, suomen kielen ja tietoteknisten taitojen saralla.

Amiedu vastaa hankkeen osatoteuttajana yhdessä hankkeen päätoteuttajan Palmenian kanssa hankkeen kumppanityönantajien monikulttuurisuusvalmennuksesta sekä tukee hankkeen maahanmuuttajien osaamisen kehittämistä ICT-taitojen osalta.

Tutustu projektiin Palmenian sivuilla